Назад
Електронні петиції

Звернення на особистому прийомі

Організація особистого прийому громадян – важливий захід реалізації конституційного права громадян на звернення, визначеного ст.40 Конституції України.

Також у своїй роботі з організації розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян виконавчий комітет Енергодарської міської ради керується Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 (зі змінами), розпорядженнями та рекомендаціями облдержадміністрації з цих питань.

Прийом громадян керівництвом виконавчого комітету Енергодарської міської ради проводиться в межах наданих ним повноважень та з питань, що входять до їхньої компетенції.

Графік особистого прийому громадян затверджується рішенням виконавчого комітету із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця прийому.

Прийом здійснюється за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян.

Під час запису на особистий прийом у громадянина або його законного представника з'ясовується така інформація: прізвище, ім'я, по батькові громадянина або його представника, місце проживання, контактний номер телефону (за наявності), чим підтверджуються повноваження на представлення інтересів громадянина, пільгова категорія, зміст питання, яке потребує вирішення, історія виникнення питання, чи звертався громадянин з цього питання раніше і куди, чи приймалися рішення за зверненням з цього питання, реквізити документів, якими надавались відповіді на звернення, тощо.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється першочергово.

Під час особистого прийому в заявника можуть бути витребувані його документи, що засвідчують особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи.

Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів органу місцевого самоврядування або одержати від них потрібну інформацію.

Питання, з якими звертаються громадяни, по змозі розв’язуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

  • задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення;
  • відмовити у задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;
  • коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки – приймається письмова заява або скарга і пояснюється відвідувачу причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються, невирішені безпосередньо під час проведення прийому - розглядається у тому ж порядку, що й письмові звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.