Назад
Електронні петиції

СТВОРЕННЯ ОСББ

Дата публікації: 22.09.2020

Методичні вказівки по створенню ОСББ

1. Заява щодо державної реєстрації:

   Бланк

   Зразок

2. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку

3. Листки письмового опитування

4. Типовий статут ОСББ

 

Вимоги до оформлення документів:

          1. Загальні вимоги:

         Документи викладаються державною мовою, текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами).

        Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

         2. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку, що подається для державної реєстрації викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів.

         3. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так", "ні" або "утримався", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування. Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

         4. Установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів.