Назад
Електронні петиції

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Дата публікації: 29.05.2019
   Управління комунальної власності Енергодарської міської ради планує капітальний ремонт вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів міста Енергодар Запорізької області.
   Екологічний клас об’єкту – другий (згідно з п. 4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012). Планована діяльність не належить до видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку у відповідності до частини 2 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".
   Технічні і технологічні дані: 
У відповідності з ДБН В.2.3-5-2018 "Вулиці та дороги населених пунктів" п.5.1.1, таблиця 5.1, вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів відноситься до магістральних вулиць районного значення і має наступні параметри:
 
Кількість смуг руху шт. 2
Ширина проїзної частини м 2х3,25
Ширина запобіжної смуги м 2х0,50
Розрахункова швидкість руху км/год. 60
Найменші радіуси кривих:
- у плані м 20
у поздовжньому профілі:
- випуклих м 1750
- увігнутих м 2500
Поздовжній ухил (максимальний ) 8
Дорожній одяг Капітального типу
 
Початок проектної ділянки вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів ПК 0+00 знаходиться на примиканні до вулиці Курчатова (межа робіт ПК0+14,27). Кінець ділянки ПК 9+22,28 – на примиканні до вулиці Козацька. Довжина проектної ділянки складає 0,908 км. 
Впливи на ґрунти, геологічне середовище, рослинний і тваринний світ можливі в межах смуги відведення автомобільної дороги. Вплив на водні об’єкти не передбачається.
Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі позитивно вплине на:
- зменшення забруднення довкілля;
- поліпшення транспортної інфраструктури України;
- збільшення пропускної здатності для забезпечення місцевих і транзитних пасажиро- та вантажоперевезень;
- удосконалення мережі місцевих транспортних зв’язків;
- підвищення рівнів екологічної безпеки шляхом забезпечення експлуатаційних якостей вуличної мережі сучасного рівня та оптимальної швидкості дорожнього руху.
При проведенні капітального ремонту та експлуатації вулично-дорожньої мережі будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні та територіальні обмеження згідно з діючими нормативними документами та галузевими будівельними нормами України ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування».
Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати на адресу: вул. Набережна, 24, м. Енергодар, Запорізька область 71502.