Назад
Електронні петиції

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ проведення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

Дата публікації: 29.11.2021

1.Інвестор (замовник) Управління комунальної власності Енергодарської міської ради

Поштова і електронна адреса 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Набережна, 24, ukv@en.gov.ua

2.Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) Запорізька область, м. Енергодар, просп. Будівельників, 23.

3.Характеристика діяльності (об'єкта) Реконструкція стадіону за адресою: просп. Будівельників, 23а, м. Енергодар, Запорізька область. Транскордонний вплив відсутній.

Технічні і технологічні дані Проєктом передбачається реконструкція існуючого стадіону з  обладнанням існуючих трибун сучасними індивідуальними сидіннями на 2100 посадкових місць, будівництво адміністративно-побутової будівлі стадіону в чотирьох рівнях з навісом (перша черга), реконструкція спортивного ядра стадіону і благоустрій (друга черга).

4.Соціально-економічна необхідність планованої діяльності покращення техніко-експлуатаційних показників.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних у межах земельної ділянки

сировинних будівельні матеріали, облаштування та спортивний інвентар згідно кошторису на будівництво.

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) згідно кошторису, технічних умов та договорів.

водних згідно кошторису, технічних умов та договорів

трудових згідно проєкту.

6.Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) під час реконструкції - автотранспорт будівельних організацій-підрядників.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: додержання гігієнічних нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених міст та «Містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва №29» від 03.12.2018 року №17, виданих Управлінням містобудування та архітектури Енергодарської міської ради.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами визначається проєктом.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат:відсутній, повітряне:під час експлуатації та реконструкції - викиди в атмосферне повітря (визначаються матеріалами ОВНС); водне: відсутній; грунт: під час експлуатації – відсутній, під час реконструкції - вплив визначається матеріалами ОВНС; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: під час експлуатації – відсутній, під час реконструкції - визначається матеріалами ОВНС; соціальне середовище (населення):оцінюється як прийнятний; навколишнє техногенне середовище: відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення під час експлуатації – побутові; під час реконструкції будівельні відходи, які збираються та тимчасово зберігаються у встановлених проєктом місцях, з подальшим вивезенням згідно укладених договорів. 

11. Обсяг виконання ОВНС в скороченому обсязі у складі пояснювальної записки

12. Участь громадськості Ознайомлення з проектними матеріалами і подача пропозицій протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри за адресою: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Набережна, 24

Контактний телефон  (06139) 4 24 11.