Назад
Електронні петиції

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Дата публікації: 06.04.2020

Комунальне Підприємство «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Енергодарської міської ради повідомляє про намір переведення теплопостачання мікрорайонів №1 і №2 та кварталу гуртожитків на теплопостачання від ЗАЕС (центральний тепловий пункт за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 93.). Для цього передбачене нове будівництво будівлі для розміщення технологічного устаткування комплексу химводоочищення та системи деаєрації та нове будівництво резервуару аварійного запасу холодної води з вбудованим приміщенням для розміщення технологічного обладнання.

Інженерне забезпечення об'єкта – від міських мереж.

ТОВ "ЕКОСОЛ-Проект" виконав розділ "Оцінка впливу на навколишнє природне середовище" запланованої діяльності. В результаті проведених робіт встановлено:

1. Вплив на атмосферне повітря - відсутній.

На об’єкті відсутні джерела утворення забруднюючих речовин.

2. Вплив на водні ресурси допустимий.

Водопостачання та водовідведення об'єкта передбачається централізоване, від існуючих міських мереж. Вода використовується у технологічному процесі водопідготовки. Викристання води на інші потреби – не передбачене.

3. Вплив на ґрунт і земельні ресурси при експлуатації об'єкта відсутній.

4. Акустичне вплив - в межах нормативних показників.

5. Джерелами утворення шкідливих речовин на період проведення реконструкції є: виймально-навантажувальні роботи, зварювальні та фарбувальні роботи, робота ДВС будівельного  автотранспорту.

Забруднення атмосфери носить тимчасовий характер та не призведе до погіршення стану довкілля.

Виконаний аналіз впливу об'єкта на навколишнє середовище показав, що за сукупністю всіх розглянутих факторів, можна зробити висновок, що в режимі нормальної технологічної експлуатації об’єкту, не виникне негативних процесів у навколишньому природному середовищі району, а також негативних соціально-економічних наслідків, а ризик аварійних ситуацій та їх можливих наслідків зводиться до мінімуму.

Об'єкт відповідає всім нормам і вимогам Законів України «Про охорону атмосферного повітря» та «Про охорону навколишнього природного середовища», є екологічно безпечним і не зробить негативного впливу на навколишнє природне середовище.