Назад
Електронні петиції

Увага! Змінено розмір витрат за копіювання чи друк документів, які надають за запитом

Дата публікації: 21.09.2021

    Рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради №285 від 16.09.2021 затверджено розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат.

 

Розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

№ з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення однієї сторінки

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах разом з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,05 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

Примітка Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються Виконавчим комітетом Енергодарської міської ради за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли виконавчий комітет Енергодарської міської ради є належним розпорядником інформації.

3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

- особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.

Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідальною особою за розгляд запитів та надання відповідей на інформацію, що надійшли усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

Оплата рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальною особою, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, Відповідальна особа, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

Зразок рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг:

             Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

Реєстраційний рахунок

____________________________________________

МФО банку

____________________________________________

Код ЄДРПОУ

____________________________________________

Платник:

____________________________________________

РАХУНОК N ___________

від __.______________.20__ року

Найменування

Вартість

виготовлення

1 арк (без ПДВ), грн

Кількість

аркушів,

од

Ціна

(без ПДВ),

грн

Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Всього до сплати:        ____________________________
 

                                      ____________________________
                                                     (сума прописом)

 

Виконавець     _______________       ____________________________
                                (підпис)                                посада (П.І.Б.)