Назад
Електронні петиції

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Енергодарської міської територіальної громади на 2021 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Дата публікації: 01.04.2021

    На виконання вимог п.4 ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» на офіційному вебсайті Енергодарської міської ради (https://www.en.gov.ua у рубриці Життя міста/Екологія/Стратегічна екологічна оцінка/Програма соціально-економічного та культурного розвитку Енергодарської міської територіальної громади на 2021 рік) 01.04.2021 розміщено проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Енергодарської міської територіальної громади на 2021 рік та Звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі – Звіт про СЕО).

          1. Повна назва документа державного планування, що пропонується та стислий виклад його змісту.

    Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Енергодарської міської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, який спрямовано на забезпечення стабільного зростання якості життя мешканців громади на основі збалансованого та узгодженого розвитку економіки та соціуму, що базується на інноваціях, ощадливому ставленні до природного середовища, з урахуванням стратегічних інтересів регіону і держави.

          2. Орган, що приймає рішення про затвердження документа місцевого планування.

           Енергодарська міська рада.

          3. Передбачувана процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури

          Громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про СЕО проводиться у період з 01.04.2021 до 30.04.2021 включно.

          б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)

          Зауваження і пропозиції подаються до управління економіки Енергодарської міської ради  (71502, м.Енергодар, вул.Курчатова, 11, або на електронну адресу uprek@en.gov.ua).

          Письмові пропозиції подаються: фізичними особами – із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами -  із зазначенням найменування та місця знаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не розглядаються.

          в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

          Проведення громадських слухань не передбачено.

          г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується проєкту документа державного планування

З проєктом Програми та Звітом про СЕО, а також екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, можна ознайомитись в управлінні економіки Енергодарської міської ради (71502, м.Енергодар, вул.Курчатова, 11).

          ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреса  та строки подання зауважень і пропозицій

          Управління економіки Енергодарської міської ради (71502, м.Енергодар, вул.Курчатова, 11, електронна адреса uprek@en.gov.ua) з 01.04.2021 по 30.04.2021 включно.

          д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

          Управління економіки Енергодарської міської ради, вул.Курчатова, 11, м. Енергодар, 71502.

          4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

          Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

         

         

Начальник управління економіки Енергодарської міської ради                                                                           Олена ОВЧАТОВА