Назад
Електронні петиції

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегічного плану розвитку міста Енергодара до 2027 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Дата публікації: 26.08.2021
    На виконання вимог п.4 ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» на офіційному вебсайті Енергодарської міської ради (https://www.en.gov.ua/ у рубриці Життя міста/Екологія/Стратегічна екологічна оцінка/План заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегічного плану розвитку міста Енергодара до 2027 року)  26.08.2021 розміщено проєкт Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегічного плану розвитку міста Енергодара до 2027 року та Звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі – Звіт про СЕО).
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується та стислий виклад його змісту.
    Проєкт Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегічного плану розвитку міста Енергодара до 2027 року (далі – План заходів) є документом державного планування місцевого рівня, який спрямовано на забезпечення стабільного зростання якості життя мешканців громади на основі збалансованого та узгодженого розвитку економіки та соціуму, що базується на інноваціях, ощадливому ставленні до природного середовища, з урахуванням стратегічних інтересів регіону і держави.
    Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегічного плану розвитку міста:
Напрям (програма) А. Місто, дружнє до довкілля.
Напрям (програма) В. Місто, відкрите до інвестицій та розвитку бізнесу.
Напрям (програма) С. Місто, комфортне та зручне для проживання.
2. Орган, що приймає рішення про затвердження документа місцевого планування.
  Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану розвитку міста Енергодара до 2027 року.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення: 
 а) дата початку та строки здійснення процедури
Громадське обговорення проєкту Плану заходів та Звіту про СЕО проводиться у період з 26.08.2021 до 24.09.2021 включно.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)
Зауваження і пропозиції подаються до управління економіки Енергодарської міської ради  (71502, м.Енергодар, вул.Курчатова, 11, або на електронну адресу uprek@en.gov.ua).
    Письмові пропозиції подаються: фізичними особами – із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами -  із зазначенням найменування та місця знаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не розглядаються. 
в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
Проведення громадських слухань не передбачено.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується проєкту документа державного планування
    З проєктом Плану заходів та Звітом про СЕО, а також екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, можна ознайомитись в управлінні економіки Енергодарської міської ради (71502, м.Енергодар, вул.Курчатова, 11). 
  ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреса  та строки подання зауважень і пропозицій
Управління економіки Енергодарської міської ради (71502, м.Енергодар, вул.Курчатова, 11, електронна адреса uprek@en.gov.ua) з 26.08.2021 до 24.09.2021 включно.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
Управління економіки Енергодарської міської ради, вул.Курчатова, 11, м. Енергодар, 71502.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.