Назад
Електронні петиції

Оголошення з придбання житлових приміщень з метою формування фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у м. Енергодарі Запорізької області

Дата публікації: 05.10.2021

Комісія з придбання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у м. Енергодарі повідомляє про проведення конкурсу на придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у м. Енергодарі з метою формування фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у м. Енергодарі.

Лот № 1 закупівля однієї двокімнатної квартири.
Лот № 2 закупівля однієї двокімнатної квартири.
Лот № 3 закупівля однієї трикімнатної квартири.

Для участі в конкурсі подаються (особисто або поштою) до управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради за адресою: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Козаціька, 17, наступні документи:

1) заява на ім'я голови комісії з придбання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Енергодарі (далі - Комісія) про участь у конкурсі із зазначенням:

- найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів їх керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, електронна адреса (для юридичних осіб);

- ПІБ фізичної особи, її місце проживання, номера телефону, електронна адреса за наявності (для  фізичних осіб);

- цінова конкурсна пропозиція  щодо  квартири  (перелік  із визначенням             характеристики квартири, ціни, адреси).

          2) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб); засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

          3) для фізичних осіб копія паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

          4) інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

          5) інформація з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

          6) нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводилася державна реєстрація права власності на нерухоме майно (заява в установленій формі, копія технічного паспорта засвідчена в установленому порядку);

          7) документ що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;

          8) оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами;

          9) копія документа, що підтверджує повноваження керівника;

          10) протокол установчих (загальних) зборів, наказ (розпорядження) про призначення (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності);

          11) довідка (оригінал), про відсутність осіб які зареєстровані в квартирі на час подання конкурсної пропозиції;

          12) довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.

          13) довідки про відсутність заборгованості за комунальні послуги;

          14) у разі, якщо на час продажу в квартири є зареєстровані малолітні діти, надається рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;

          15) незалежний звіт про вартість нерухомого майна (звіт про оцінку) та висновок рецензента;

          16) фотокартки квартири;

            17) за рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

                Кожен Учасник конкурсу, має право подати необмежену кількість конкурсних пропозицій. Конкурсна пропозиція готується Учасниками в одному примірнику і подається у письмовій формі (за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (у разі наявності)) - скріплюється печаткою, для фізичних осіб - засвідчується власним підписом) у запечатаному конверті з позначкою “Конкурсна пропозиція”.

             Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника.

             На конверті, крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:

             - повне найменування замовника (управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради);

             - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу, наприклад: лот ( лоти ) № 1,2,3;

- лот № 1 закупівля однієї  двокімнатної квартири;
- лот № 2 закупівля однієї двокімнатної квартири;
- лот № 3 закупівля однієї трикімнатної квартири;

             - позначка: «Розкриття провести  «26.10.2021»  «09год.00хв.»;

             - маркування: «Не відкривати до «26.10.2021»  «09год.00хв.» ( зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій).

         Ціна конкурсної пропозиції Учасника (сума за яку Учасник бажає продати квартиру зазначається в гривнях).

Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

До ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору про закупівлю.

             Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції або з оформленням договору купівлі-продажу не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

Основні критерії визначення найвигіднішої конкурсної пропозиції:

  • найнижча ціна серед запропонованих;
  • санітарний стан;
  • технічний стан;
  • технологічні якості квартири;
  • урахування впливу різних фізичних факторів;

Найвигідніша конкурсна пропозиція визначається шляхом підрахунку голосів членів Комісії.

У разі коли кількість квартир, запропонованих переможцем конкурсу, менша ніж кількість, визначена конкурсною документацією, голова Комісії з метою придбання необхідної кількості квартир має право розглянути наступні конкурсні пропозиції, які не були відхилені, відповідають вимогам конкурсної документації, та додатково визначити переможців конкурсу.

У випадку, коли Комісією, було відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу вдруге може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого  відповідають вимогам документації.

 

Документи приймаються до25.10.2021 включно.

Конкурс відбудеться 26.10.2021 в будівлі Енергодарської міської ради, за адресою: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 11, каб. №217.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (06139) 6 99 94, (06139) 4 39 97 або за адресою: вул. Козацька, 17, м. Енергодар.