Назад
Електронні петиції

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської міської ради Запорізької області

Дата публікації: 18.11.2021

1. Правові підстави проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 21.10.2021 №311 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської міської ради запорізької області

2. Найменування підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської міської ради Запорізької області (далі – Підприємство).

3. Місцезнаходження підприємства:

проспект Будівельників,33, м.Енергодар, Василівський район, Запорізька обл., 71502

4. Основні напрямки діяльності:

1) організація та надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів), направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та здійснення інших функцій, що випливають із покладених на Підприємство завдань;

2) надання платних медичних послуг відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» та відповідних рішень виконавчого комітету міського ради.

Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню здійснюється Підприємством за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, а також коштів, отриманих від Національної служби здоров’я України за надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій, коштів юридичних осіб, що здійснюють оплату медичних послуг відповідно до укладених договорів (без отримання прибутку), за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5. Статут: дивитись за посиланням: https://is.gd/8fVX72

6. Структура підприємства:

До складу підприємства входять такі структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи:

 1. апарат управління;
 2. бухгалтерія до складу якої входять фінансовий, розрахунковий, матеріальний  та госпрозрахунковий відділи;
 3. планово-економічний відділ;
 4. відділ договірної роботи;
 5. юридичний відділ;
 6. відділ кадрів;
 7. служба технічного обслуговування;
 8. служба господарського обслуговування;
 9. харчовий блок;
 10. інформаційно-аналітичний кабінет медичної статистики;
 11. стаціонар до складу якого входять:

- приймально-діагностичне відділення з кабінетами: функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, ендоскопічний, стоматологічний;

- хірургічне відділення №1 з урологічними ліжками на 55 ліжок;

- хірургічне відділення №2 на 30 ліжок;

- відділення внутрішніх хвороб на 55 ліжок;

- анестезіологічне відділення з 8 ліжками для інтенсивної терапії;

- інфекційне відділення на 30 ліжок у т.ч. 20 ліжок для дорослих та 10 ліжок для дітей;

- дитяче відділення на 30 ліжок у т.ч. 5 ліжок патології новонароджених;

- акушерсько-гінекологічне відділення на 50 ліжок, у т.ч.10 ліжок патології вагітності, 10 ліжок післяродових;

- неврологічне відділення на 30 ліжок;

- відділення екстракорпоральних методів лікування;

10) консультативно-діагностичний центр  до складу якого входять:

- відділення загально-медичного профілю у складі: процедурний кабінет,

медична реєстратура, кабінет ультразвукової діагностики, ендоскопічний кабінет,

 • відділення терапевтичного профілю до складу якого входять: терапевтичний, педіатричний, кардіологічний кабінети, кабінет функціональної діагностики, дитячий кабінет функціональної діагностики, кабінет інфекційних захворювань, кабінет «Довіри», дитячий кабінет інфекційних захворювань, дерматовенерологічний кабінет, дитячий дерматовенерологічний кабінет, ендокринологічний кабінет, дитячий ендокринологічний кабінет, алергологічний, пульмонологічний, протитуберкульозний диспансерний кабінет, дитячий протитуберкульозний диспансерний кабінет, психіатричний диспансерний кабінет, дитячий психіатричний диспансерний кабінет, наркологічний, неврологічний, дитячий неврологічний кабінет, нефрологічний кабінет;

- відділення хірургічного профілю до складу якого входять: онкологічний кабінет, хірургічний, дитячий хірургічний кабінети, травматологічний, дитячий травматологічний кабінети, отоларингологічний  та дитячий отоларингологічний кабінети, урологічний, офтальмологічний та дитячий офтальмологічний кабінети, офтальмологічний денний стаціонар на 15 ліжок,

11) відділення репродуктивного здоров’я жінок;

12) відділення профілактики;

13) відділення для оглядів у військкоматі;

14) допоміжні підрозділи до складу яких входять: клініко-бактеріологічна лабораторія, клініко-діагностична лабораторія, відділення трансфузіології, рентгенологічне відділення, відділення відновного та реабілітаційного лікування, патологоанатомічне відділення, центральна стерилізаційна, аптека.

Загальна чисельність працівників складає 751,75 штатних одиниці.

7. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства за період січень-вересень 2021 року складають 46 831 052 грн. , у тому числі: кошти з міського бюджету  (спеціальний та загальний фонди) – 38739 121,01 грн., кошти медичної субвенції на інсуліни – 2 029 319,50 грн, кошти від НСЗУ за програмою медичних гарантій – 49 446 731,37 грн, за платні послуги поза межами пакетів з НСЗУ – 4 961 831,37 грн.  Кошти з міського бюджету коригуються за потребою.

8. Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 19.11.2021

9. Кінцевий термін подачі документів:  10.12.2021

10. Адреса, за якою приймаються документи від претендентів: вул.Курчатова,11, каб.123, м.Енергодар, 71502, з 7.45 до 17.00 з понеділка до четверга, з 7.45 до 15.45 у п’ятницю (обідня перерва з 12.00 до 13.00)

11. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (06139) 6-55-38, електронна адреса: [email protected]

12. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (дивитись додаток 1 за посиланням: https://is.gd/ARFc2N )

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства охорони здоров’я, за наявності – копії інших документів щодо присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

6) копія трудової книжки;

7) згода на обробку персональних даних (дивитись додаток 2 за посиланням: https://is.gd/ARFc2N )

8) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

9) довідка МВС про відсутність судимості;

10) медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

11) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (дивитись додаток 3 за посиланням: https://is.gd/ARFc2N )

12) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (дивитись  додаток 4 за посиланням: https://is.gd/ARFc2N )

13) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за минулий  рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

13. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу  (три - п’ять років), в якому передбачаються:

1) план основних напрямків розвитку підприємства протягом першого року;

2) заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

4) пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

14. Вимоги до претендента:

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».

- стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

15. Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці керівника – директора підприємства визначаються контрактом, укладеним з переможцем конкурсу, та згідно з чинним законодавством.

16. Дата та час проведення конкурсу:  будуть визначені головою комісії після завершення терміну подання документів претендентами, про що їх буде повідомлено додатково.

17. Місце проведення конкурсу:

Адміністративна будівля виконавчого комітету Енергодарської міської ради за адресою: вул.Курчатова,11, м.Енергодар (каб. 217.)