Електронні петиції

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Енергодарської міської ради Запорізької області

Дата публікації: 05.02.2019

1. Правові підстави проведення конкурсу: розпорядження міського голови від 05.02.2019 №37-р «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Енергодарської міської ради.

2. Найменування підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Енергодарської міської ради Запорізької області (далі – Підприємство).

3. Місцезнаходження підприємства:

- юридичне: вул.Курчатова,11, м.Енергодар, 71502;

- фактичне: проспект Будівельників,33, м.Енергодар, 71502

4. Основні напрямки діяльності: організація та надання населенню первинної медичної допомоги в амбулаторних умовах, проведення профілактичних заходів та щеплень та здійснення інших функцій, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

           5. Статут: дивитись за посиланням: https://www.en.gov.ua/files/upload/20.12.18%20%20%20%E2%84%96349.pdf

           6. Структура підприємства: дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що розміщені в одній будівлі, із 353,5 штатними одиницями.

7. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2019 рік складають 19948974 грн. відповідно до договору з Національною службою охорони здоров’я України. Кошти з міського бюджету коригуються за потребою.

8. Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 08.02.2019

9. Кінцевий термін подачі документів: 09.03.2019

10. Адреса, за якою приймаються документи від претендентів: вул.Курчатова,11, каб.123, м.Енергодар, 71502, з 7.45 до 17.00 з понеділка до четверга, з 7.45 до 15.45 у п’ятницю (обідня перерва з 12.00 до 13.00)

11. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (06139) 6-55-38, електронна адреса: voz@en.gov.ua

12. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (дивитись додаток 1 за посиланням: https://www.en.gov.ua/files/upload/20.12.18%20%20%20%E2%84%96349.pdf

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства охорони здоров’я, за наявності – копії інших документів щодо присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

6) копія трудової книжки;

7) згода на обробку персональних даних (дивитись додаток 2 за посиланням: https://www.en.gov.ua/files/upload/20.12.18%20%20%20%E2%84%96349.pdf

8) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

9) довідка МВС про відсутність судимості;

10) медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

11) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (дивитись додаток 3 за посиланням: https://www.en.gov.ua/files/upload/20.12.18%20%20%20%E2%84%96349.pdf

12) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (дивитись  додаток 4 за посиланням: https://www.en.gov.ua/files/upload/20.12.18%20%20%20%E2%84%96349.pdf

13) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за минулий  рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

13. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу  (три - п’ять років), в якому передбачаються:

1) план основних напрямків розвитку підприємства протягом першого року;

2) заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

4) пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

14. Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

- післядипломна спеціалізація за фахом «Організації і управління охороною здоров'я»;

- вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю або за фахом «Організації і управління охороною здоров'я»;

- стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 10 років;

- стаж роботи у медичному закладі на керівних посадах протягом останніх п’яти років.

15. Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці керівника – директора підприємства визначаються контрактом, укладеним з переможцем конкурсу, та згідно з чинним законодавством.

16. Дата та час проведення конкурсу:  будуть визначені головою комісії після завершення терміну подання документів претендентами, про що їх буде повідомлено додатково.

17. Місце проведення конкурсу:

Адміністративна будівля виконавчого комітету Енергодарської міської ради за адресою: вул.Курчатова,11, м.Енергодар (каб. 217)