Назад
Електронні петиції

Інформування КП «Тепловодоканал» про намір здійснити зміну тарифів на тепло та гаряче водопостачання

Дата публікації: 07.07.2021

Інформування КП «ТВК» ЕМР

(виконавця комунальних послуг, що надає послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води)  споживачів про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання гарячої води та інформація про порядок та строки подання зауважень і пропозицій

Відповідно Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтування такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130, КП «ТВК» ЕМР доводить до відома споживачів інформацію про  намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання,  послуги з постачання гарячої води.

Загальний розмір планованого тарифу, який КП «ТВК» ЕМР подав на розгляд до виконавчого комітету Енергодарської міської ради 01.07.2021 р., вхід. № 4531/01-01-35, складає:

  • на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання – 367,40 грн/Гкал (без ПДВ);
  • на послугу з постачання гарячої води – 40,16 грн/м3 (без ПДВ).

 

Структура планованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

№ з/п

Показник

Планований тариф на теплову енергію, грн/Гкал(без ПДВ)

1

Виробнича собівартість

202,13

2

Прямі матеріальні витрати

5,06

3

Матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси

19,88

4

Прямі витрати на оплату праці

46,21

5

Відрахування на соціальні заходи

10,17

6

Амортизація відрахування

5,88

7

Інші прямі витрати

10,35

8

Загальновиробничі витрати

37,62

9

Адміністративні витрати

29,68

10

На розвиток інвестицій

0,42

11

Повна собівартість

367,4

12

ПДВ

73,48

13

Повна собівартість (з ПДВ)

440,88

14

Витрати на відшкодування втрат

0

15

Розрахунковий прибуток

0

16

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

440,88

 

Структура планованого тарифу на послугу з постачання гарячої води

№ з/п

Показник

Діючий тариф на послугу з постачання гарячої води, грн/м3

 (без ПДВ)

1

Собівартість теплової енергії врхована в тарифах

22,04

2

Електроенергія

2,08

3

Холодна вода

9,69

4

Хімочищена вода

5,07

5

Витрати на оплату праці

0,72

6

відрахування на соціальні заходи

0,16

7

Інші прямі витрати

0

8

Адміністративні витрати

0,40

9

Витрати на відшкодування втрат

0

10

Розрахунковий прибуток

0

11

Повна собівартість

40,16

 

Обґрунтування причин зміни тарифів

Плановані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання гарячої води розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (далі Порядок №869), на підставі економічно обґрунтованих витрат на рівні, який покриває всі витрати в собівартості діяльності, що є вимогою Законів України «Про ціни та ціноутворення», «Про теплопостачання». Так, згідно вказаного Порядку, з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, перегляд тарифів та їх структури здійснюється уповноваженим органом щороку за заявою ліцензіата (суб’єкта господарювання).

Зокрема, статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» визначено, що державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації)), статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Таким чином, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, шляхом їх перегляду, є необхідним заходом для належного функціонування КП «ТВК» ЕМР у сфері теплопостачання.

Інформація щодо діючих та планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

Найменування

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)

у тому числі, грн/Гкал (без ПДВ)

Період дії, документ

Виробництво теплової енергії

Транспортування теплової енергії

постачання теплової енергії

Діючий тариф

334,35

179,93

142,77

11,65

Рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 11.04.2019 № 98

Планований тариф

367,4

202,13

154,36

10,91

Порівняння діючого та планованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за елементами

№ з/п

Показник

Діючий тариф на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)

Планований тариф на теплову енергію, грн/Гкал(без ПДВ)

Відхилення планованого тарифу від діючого, %

1

Виробнича собівартість

179,93

202,13

2

Прямі матеріальні витрати

8,88

5,05

3

Матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси

6,32

19,88

4

Прямі витрати на оплату праці

45,56

46,21

5

Відрахування на соціальні заходи

9,97

10,17

6

Амортизація відрахування

9,57

5,88

7

Інші прямі витрати

0,77

10,35

8

Загальновиробничі витрати

51,65

37,62

9

Адміністративні витрати

21,71

29,68

10

На розвиток інвестицій

0

0,42

11

Повна собівартість

334,35

367,4

9,9

Інформація щодо діючих та планованих тарифів на послугу з постачання гарячої води

Найменування

Тариф , грн/куб.м (без ПДВ)

Відхилення планованого тарифу від діючого, %

Діючий тариф

34,93

Планований тариф

40,16

14,97


 

№ з/п

Показник

Діючий тариф на послугу з постачання гарячої води, грн/м3 (без ПДВ)

Планований тариф на послугу з постачання гарячої води, грн/м3 (без ПДВ)

Відхилення планованого тарифу від діючого, %

1

Собівартість теплової енергії врахована в тарифах

19,96

22,04

2

Електроенергія

1,95

2,08

3

Холодна вода

9,69

9,69

4

Хімочищена вода

2,24

5,07

5

Витрати на оплату праці

0,64

0,72

6

відрахування на соціальні заходи

0,14

0,16

7

Інші прямі витрати

0,01

0

8

Адміністративні витрати

0,3

0,40

9

Повна собівартість

34,93

40,16

14,97

 

Основні фактори, які вплинули на величину планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання гарячої води

Рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 11.04.2019 №98 було встановлено тариф для комунального підприємства «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води.

За період дії тарифів на послуги КП «ТВК» ЕМР, мали місце ряд змін, що суттєво впливають на структуру тарифу та його вартість. Так, в результаті неодноразового збільшення постачальниками вартості на теплову енергію, значно збільшилися витрати КП «ТВК» ЕМР на придбання теплової енергії у ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та теплової енергії у вигляді хімочищеної гарячої води у ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго». Також, за період дії тарифів, суттєво зросла вартість електроенергії та її розподілу. Зокрема, в зв’язку зі змінами в Галузевій угоді між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2021 роки,  збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також запланованими змінами до штатного розпису підприємства, змінився фонд оплати праці КП «ТВК» ЕМР.

Всі перераховані фактори та зміни є одними з суттєвих складових тарифу на послуги підприємства. Вищезазначена інформація свідчить про неактуальність діючих тарифів та гостру потребу у проведенні перегляду тарифів та їх структури.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Енергодарської міської ради.

Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Енергодарської міської ради вважати основним способом доведення інформації до відома споживачів.

Адреса, на яку необхідно надсилати зауваження та пропозиції (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»):

м. Енергодар, вул. Курчатова, б.1, а/с 3

тел.: +38 (066) 779-41-20, КП «ТВК» ЕМР

Адреса електронної пошти: [email protected]