Електронні петиції

Інформація ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» про намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

Дата публікації: 06.05.2019

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП ЗАЕС) здійснює господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії на підставі ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №575874 «Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії», №575876 «Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами»; №575877 «Постачання теплової енергії».

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 №887-VIII «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», ВП ЗАЕС доводить до відома споживачів інформацію про  намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

 

Прогноз зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання:

Плановані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання  ВП ЗАЕС розраховані відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (далі Порядок №869), на підставі економічно обгрунтованих витрат на рівні, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг, що є вимогою законів України «Про ціни та ціноутворення», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги».

Зокрема, статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається. 

Таким чином, приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрунтованого рівня, шляхом його перегляду, є необхідним заходом для належного функціонування ВП ЗАЕС у сфері теплопостачання.

 

Інформація щодо діючих та планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання:

Найменування

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)

у тому числі, грн/Гкал (без ПДВ)

Дата вводу в дію, документ

виробництво теплової енергії

транспортування  теплової енергії

постачання теплової енергії

Діючий тариф на теплову енергію для всіх категорій споживачів

107,64

92,15 *

15,01

0,48

з 01.08.2018,

рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 26.07.2018 №204

Планований тариф для всіх категорій споживачів

124,84

98,64*

25,53

0,67

 

* Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» та Порядку №869 тариф на теплову енергію, що реалізується споживачам, є сумою тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. У зв’язку з тим, що встановлення тарифу на виробництво теплової енергії атомними станціями належить до повноважень НКРЕКП, до складу тарифу на теплову енергію, входить тариф на виробництво теплової енергії, розрахований виходячи із тарифу на виробництво теплової енергії, відпущеної з колекторів, приведеного до обсягів корисного відпуску теплової енергії.

 

Порівняння діючого та планованого тарифу на теплову енергію за елементами:

№ з/п

Показник

Діючий тариф на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)

Планований тариф на теплову енергію, грн/Гкал

(без ПДВ)

Відхилення планованого тарифу від діючого, %

1

Виробнича собівартість

97,28

110,50

+13,6

1.1

Прямі матеріальні витрати

82,56

85,69

+3,8

 

Повна собівартість теплової енергії, виробленої власними АЕС

81,93

84,60

 

+3,3

 

Інші прямі матеріальні витрати

0,63

1,09

+73,0

1.2

Прямі витрати на оплату праці

4,44

6,12

+37,8

1.3

Інші прямі витрати

8,70

15,99

+83,8

1.3.1

Відрахування на соціальні заходи

0,98

1,35

+37,8

1.3.2

Амортизація

1,94

1,57

-19,1

1.3.3

Інші прямі витрати

5,78

13,07

+126,1

1.4

Загальновиробничі витрати

1,58

2,70

+70,9

2

Адміністративні витрати

0,14

0,30

+114,3

3

Витрати на збут

0,00

0,00

 

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

 

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

 

6

Повна собівартість

97,42

110,80

+13,7

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

 

8

Розрахунковий прибуток

10,22

14,04

+37,4

9

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

107,64

124,84

+16,0

 

Відшкодування затвердженим тарифом повної собівартості теплової енергії складає – 97%, повної вартості теплової енергії - 86%.

 

Основні фактори, які вплинули на величину планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання:

  1. збільшення повної планової собівартості теплової енергії, виробленої власними АЕС;
  2. збільшення витрат на транспортування та постачання теплової енергії, у зв’язку з:
  • зростанням цін на ТМЦ;
  • необхідністю приведення витрат на заробітну плату у відповідність до Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом»;
  • збільшенням витрат на виконання планово-попереджувальних ремонтів для забезпечення безаварійного функціонування об’єктів, задіяних у транспортуванні теплової енергії;
  • включенням витрат відповідно до «Методики з планування і віднесення витрат при формуванні собівартості виробництва продукції по НАЕК «Енергоатом», затвердженої 20.11.2002, із змінами (забезпечення майбутніх витрат по закінченню трудової діяльності та інші витрати, що не відносяться до фонду оплати праці);
  1. зменшення амортизації основних засобів, у зв’язку з переглядом строків корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів ВП ЗАЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» (з 01.01.2019).     

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі за адресою: вул. Промислова,133, м. Енергодар Запорізької обл., 71504.

Строк прийняття зауважень та пропозицій становить 14 календарних днів з дня розміщення повідомлення на офіційному сайті ВП «Запорізька АЕС», до 17.05.2019.