Назад
Електронні петиції

Положення про громадську комісію з житлових питань

Дата публікації: 27.05.2020
УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
21.02.2017 Енергодар №55
 
Про затвердження Положення про громадську комісію з житлових питань 
 
З метою вдосконалення рішень з питань квартирного обліку та надання житлових приміщень громадянам, відповідно до пункту 19 Правил обліку громадян, які потребують покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР від 11.12.1984 №470, керуючись п.2 ч.а ст.30, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Енергодарської міської ради
 
В И Р І Ш И В:
 
Затвердити Положення про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Енергодарської міської ради згідно з додатком.
 
 
 
 
Міський голова П.О.Музика
 
Додаток 
до рішення 
виконавчого комітету
21.02.2017 №55
 
ПОЛОЖЕННЯ
про громадську комісію з житлових питань
при виконавчому комітеті Енергодарської міської ради
 
1. Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Енергодарської міської ради (далі - Комісія) утворюється при виконавчому комітеті міської ради з метою здійснення громадського контролю та гласності при прийнятті виконавчим комітетом рішень з питань квартирного обліку, надання жилих приміщень, реалізації прав громадян на житло, захисту цих прав від можливих порушень.
2. Діяльність Комісії базується на принципах добровільності, рівноправності її членів, законності, гласності та демократизму.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим Кодексом Української РСР, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Ради Міністрів України від 11.12.1984 №470 «Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», іншими законодавчими актами, що стосуються житлових питань, та цим Положенням.
4. Основними завданнями Комісії є забезпечення громадського контролю за дотриманням законодавства з питань постановки громадян на квартирний облік та зняття з такого обліку, розподілу, бронюванню та обміну жилих приміщень тощо, розгляду відповідних рішень спільних засідань адміністрацій та професійних спілок підприємств, установ та організацій, які здійснюють квартирний облік.
5. Комісія має право:
- обстежувати житлові умови заявника;
- запрошувати на засідання Комісії заявників і членів їх сімей;
- витребувати, у разі потреби, додаткові документи від заявників, підприємств і установ  та організацій;
- відповідно до діючого законодавства співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами;
- одержувати від посадових осіб виконавчих органів міської ради, житлово-експлуатаційних організацій міста всіх форм власності інформацію з питань, віднесених до компетенції Комісії.
6. Комісія готує пропозиції з житлових питань та вносить їх на розгляд виконавчого комітету міської ради.
7. До складу Комісії можуть входити працівники виконавчих органів міської ради, депутати міської ради, представники трудових колективів, профспілкових органів, громадських організацій.
8. Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника голови, секретаря та членів Комісії.
9. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.
10. Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, спрямовує роботу її членів за напрямками діяльності. У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.
11. Основними формами роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж 1 раз на квартал.
12. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 50% її складу.
При необхідності до участі в роботі Комісії з правом дорадчого голосу запрошуються працівники комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, правоохоронних органів, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина №1» Міністерства охорони здоров’я України, інших установ та організацій міста.
13. Члени комісії надають пропозиції до порядку денного засідання Комісії у письмовій формі не пізніше як за три дні до засідання Комісії.
14. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та відображаються у протоколі, який підписують голова та секретар Комісії.
 
 
Начальник відділу по роботі 
зі зверненнями громадян О.В.Фарафонова