Електронні петиції

До уваги платників м. Енергодар!!! З 01.01.2020 року розпочнуть діяти нові бюджетні рахунки для сплати податків і зборів.

Дата публікації: 14.01.2020

Реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного бюджету за стандартом IBAN по м.Енергодар, що вступають в дію з 01.01.2020

UA288999980333189340000008015

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

UA888999980333109346000008015

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

UA408999980333129342000008015

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

UA348999980333159341000008015

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

UA728999980333159338000008015

11010501

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню

UA698999980313060175000008015

11010800

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів

UA368999980313020063000008015

11011000

Військовий збір

UA678999980313040137000008015

11011001

Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

UA828999980313010002000008015

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

UA788999980333159312000008015

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

UA848999980333129313000008015

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

UA178999980333199314000008015

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

UA238999980333169315000008015

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

UA298999980333139316000008015

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

UA358999980333109317000008015

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

UA658999980333179318000008015

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

UA718999980333149319000008015

11021100

Інші платники податку на прибуток

UA738999980333169357000008015

13020100

Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

UA858999980333109359000008015

13020401

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами

UA228999980333189366000008015

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

UA278999980313020199000008015

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

UA398999980333249303000008015

14020800

Транспортні засоби

UA098999980313080029000008015

14060100

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

UA478999980333109362000008015

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

UA778999980333179363000008015

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

UA838999980333149364000008015

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

UA298999980313010167000008015

19011000

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення

UA778999980313080090000008015

21080500

Інші надходження

UA638999980313060104000008015

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

UA698999980313030105000008015

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

UA758999980313000106000008015

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

UA108999980313090048000008015

22013200

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним

UA838999980313050091000008015

22013300

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

UA158999980313080100000008015

22013400

Плата за ліцензії на право зберігання пального

UA518999980313090129000008015

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

UA748999980313050130000008015

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

 

Реквізити рахунків

для зарахування податків, зборів, платежів до місцевих бюджетів

за стандартом IBAN по м.Енергодар,

що вступають в дію з 01.01.2020

 

UA578999980334159861000008015

11020201

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

UA378999980314070504000008015

13020200

Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

UA438999980314040505000008015

13020400

Надходження  рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

UA128999980334119898000008015

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

UA548999980314030531000008015

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

UA958999980314030612000008015

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

UA768999980314080617000008015

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості

UA538999980314020512000008015

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

UA838999980314090513000008015

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

UA648999980334109811000008015

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

UA948999980334179812000008015

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

UA038999980334149813000008015

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

UA398999980334189815000008015

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

UA828999980314050715000008015

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

UA888999980314020716000008015

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

UA378999980314070698000008015

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

UA438999980314040699000008015

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

UA038999980314020664000008015

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

UA058999980314010535000008015

21080500

Інші надходження

UA098999980314020541000008015

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

UA398999980314090542000008015

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

UA168999980314000561000008015

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

UA918999980334179825000008015

22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

UA138999980314000574000008015

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі