Назад
Електронні петиції

Правила благоустрою міста Енергодара

Дата публікації: 30.12.2021

                                                                                                                                               

  •  

ЕНЕРГОДАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Восьмого  скликання

Сімнадцята   сесія

РІШЕННЯ

23.12.2021

 

№27

 

Про  затвердження Правил благоустрою території міста Енергодара

 

         З метою вдосконалення Правил благоустрою території міста Енергодара, у зв’язку з реорганізацію, яка відбулася в комунальних підприємствах Енергодарської міської ради,  керуючись п.44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», Енергодарська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Правила благоустрою території міста Енергодара (додається).

2. Рішення Енергодарської міської ради від 22.11.2019 №4 «Про внесення змін до рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №12 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Енергодара» та від 27.01.2017 №12 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Енергодара» визнати такими, що втратили чинність.

3. Відділу інформаційної політики та взаємодії з громадськістю міської ради оприлюднити дане рішення в  засобах масової інформації в десятиденний термін з дня його прийняття.

4. Правила благоустрою території міста Енергодара вступають в дію з моменту їх опублікування.

5. Термін дії даних Правил благоустрою не обмежений.

 

 

 

Міський голова                                                                          Дмитро ОРЛОВ

 

 

Проєкт готує: Знахуренко В.А.,

начальник управління

містобудування та архітектури

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

23 грудня 2021 року №27

 

 

ПРАВИЛА
благоустрою території міста Енергодара

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. Правила благоустрою території міста Енергодар (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Енергодар, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.

2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Енергодар всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

3. Об'єкти благоустрою міста Енергодар використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

4. Організацію благоустрою міста Енергодар забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законодавством.

5. Повноваження Енергодарської міської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.

6. Забезпечення державних, громадських інтересів у сфері благоустрою м.Енергодар здійснюється шляхом їх врахування під час розроблення та реалізації Правил.

7. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

8. Правила розроблені у відповідності до Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дорожній рух», інших нормативно-правових актів та документів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

9. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Енергодар норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.

10. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Об'єкт благоустрою - території загального користування, парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики, пам'ятки культурної та історичної спадщини, майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляжі, кладовища, прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, інженерні мережі інформаційних систем (система відеоспостереження, телекомунікаційні мережі), території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

Елемент благоустрою – малі архітектурні форми, бордюрні камені, покриття доріг та тротуарів, бруківка, зелені насадження, квітники та інше.

Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

Сквер – благоустроєна і озеленена ділянка площею від 0,05 до 2,0 га, призначена для короткочасного відпочинку населення, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць.

Власник – фізична або юридична особа, яка має право власності на майно, забезпечує управління і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

Балансоутримувач – фізична або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

Тимчасова споруда для впровадження підприємницької діяльності - споруда, яка встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів для комерційної діяльності. Тимчасові споруди є пересувними або стаціонарними.

Мала архітектурна форма – штучний архітектурно-об’ємний елемент (лави, урни, зупинки громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки, декоративні скульптури та композиції, пам’ятники, меморіальні дошки, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни, банкомати, покажчики найменування вулиць, вуличні годинники, інформаційні колони та інше.)

Користувачі дорожніх об'єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм комерційного призначення, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

 Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Пам'ятка – об'єкт культурної спадщини, затверджений згідно з законодавством.

Відповідні органи з охорони культурної спадщини монументального мистецтва місцевого значення - відділ культури Енергодарської міської ради;

Вигул домашніх та інших тваринтимчасове знаходження тварин у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного їх проживання з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку.

11. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені кодексами України, Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», іншими нормативно-правовими актами та документами.

 

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 

1. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій», ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 «Елементи (частини) благоустрою населених пунктів України».

2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за №189/8788.

3. Балансоутримувачів об'єктів благоустрою комунальної форми власності визначає Енергодарська міська рада на конкурсних засадах відповідно до закону.

4. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, що перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

5. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

Проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших нормативних документів та правил.

6. Власник за поданням балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою комунальної форми власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. План заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою затверджується в управлінні комунальної власності Енергодарської міської ради до 15 грудня поточного року на наступний рік.

Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

7. На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень та в порядку до діючого законодавства.

Власники, користувачі цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяг пайової участі визначає власник об’єкту благоустрою.

8. Територія, яка закріплюється для благоустрою та санітарної очистки, приймається відповідно до проектів розподілу мікрорайонів, житлових кварталів міста, а також відповідно Додатку.

9.  У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

 

2.1. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПАРКІВ,

РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН, САДІВ, СКВЕРІВ

2.1.1. Благоустрій та утримання парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, – його власником.

2.1.2. Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому розділі територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження зелених насаджень та утримання їх в належному санітарному стані;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, розташованих на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку, пішохідних доріжок, проїздів, алей;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

2.1.3. З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших корисних властивостей і забезпечення належного санітарного стану на території парків землекористувачі (або підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці), у віддані яких перебувають ці об’єкти, здійснюють:

- забезпечення режиму парків і встановлення інформаційно-охоронних, межових охоронних щитів за зразками, затвердженими в установленому порядку, для інформування їх відвідувачів про межі, режим і правила поведінки;

- догляд за територією та насадженнями, забезпечення їх належного санітарного стану і рекреаційного благоустрою та проведення санітарних рубок, рубок реконструкції;

- посадку цінних порід дерев і чагарників, сприяння збереженню їх самосіву та композиції із дерев, чагарників, квітів та трав’яних газонів, а також боротьбу із бур’янами;

- охорону, збереження, раціональне використання природних комплексів, об’єктів парків та природних ресурсів в його межах згідно з вимогами чинного природоохоронного законодавства.

2.1.4. На територіях головних алей парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття на відстані не більш ніж 40 метрів одна від одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 кв. метрів зазначених територій.

Господарська зона з ділянками, що відведені для встановлення контейнерів для сміття, повинна бути розташована не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих (танцмайданчиків, естрад, фонтанів, головних алей, видовищних павільйонів тощо). Визначення кількості контейнерів для господарських ділянок встановлюється з розрахунку середнього накопичення відходів за 3 дні.

Громадські туалети необхідно влаштовувати на відстані не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих, виходячи з розрахунку одне місце на 500 відвідувачів.

Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 №30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за №231/767.

Полив територій зазначених у цьому пункті, проводиться з 01 квітня по 15 жовтня щоденно (відповідно до затвердженого графіку полива по мікрорайонам) з 06.00 до 15.00, за винятком наявності опадів.

2.1.5. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню цих територій, а саме:

- проведення господарської і підприємницької діяльності без погодження документації в установленому порядку;

- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;

- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних заходів;

- вигул тварин за межами встановлених для цього місць;

- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;

- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів і паркової меблі;

- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;

- застосування пестицидів, псування, засмічення та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;

- розміщення на деревах рекламних щитів, добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень;

- залишення дерев та гілок з механічними пошкодженнями, буреломних дерев, а також деревини та порубкових залишків на термін більш 3 днів після проведення догляду за зеленими насадженнями;

- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексів.

2.1.6. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за №880/12754.

 

2.2. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ

ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

2.2.1. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до: Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про охорону культурної спадщини»; постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»; постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»; постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за №252/26697; ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»; ДБН Б.2.2-12 «Планування та забудова територій»; ДСТУ Б Б.2.2-10 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.2.2. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронного договору, укладеного з органом охорони культурної спадщини.

2.2.3. Використання пам’яток культурної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

2.2.4. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

 

2.3. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ

ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ

2.3.1. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі міста Енергодара здійснюється з дотриманням вимог: Законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги»; Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198; Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 №54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за №365/20678; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за №252/26697; ДБН В.2.3-5 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.3.2. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі міста забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

2.3.3. Власники, балансоутримувачі, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі за погодженням з відділенням поліції та управлінням комунальної власності Енергодарської міської ради, оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

- разом з відділенням поліції брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки. Нести в межах чинного законодавства відповідальність за дорожньо-транспортні пригоди, якщо вони відбулися в наслідок неналежного виконання вимог цих Правил;

- сповіщати виконком Енергодарської міської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, про погодно-кліматичні та інші умови, що ускладнюють рух та роблять його небезпечним;

- утримувати та прибирати дороги та прилеглі території на відстані до 5 метрів уздовж доріг;

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;

- проводити в літній період в плановому порядку спеціалізованим транспортом механізоване миття та підмітання з вдосконаленим покриттям проїзної частини вулиць та площ;

- мити дорожнє покриття так, щоб бруд та сміття не викидалось потоком води на полоси зелених насаджень, тротуари;

- поливати вулиці, з підвищеної інтенсивністю руху, в спекотну погоду для покращення мікроклімату.

2.3.4. Власникам транспортних засобів забороняється:

- заїжджати автотранспортом на майданчики очікування автобусних зупинок для вивантаження або навантаження товарів;

- паркування з заїздом на відокремлений бордюром чи позначений у інший спосіб тротуар прибудинкової території і на зелених зонах.

2.3.5. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за №880/12754.

2.3.6. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, зобов’язані на закріпленій території:

- забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

- дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.3.7. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати споруди та об’єкти;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети;

- скидати сніг;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Енергодарським відділенням поліції ГУ НП України в Запорізькій області.

2.3.8. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.3.9. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

2.3.10. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

2.3.11. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-25 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.3.12. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 №54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за №365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

 

2.4. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ АВТОСТОЯНОК

    2.4.1. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за №52/26697;

2.4.2. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

- очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

- систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

- забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

- забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

- забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

- утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

- забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

- утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

- утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

- утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

2.4.3. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

 

2.5. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОРГАНІЗОВАНОГО МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ ТА КУПАННЯ

2.5.1. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

2.5.2. Порядок утримання територій пляжів затверджується окремим рішенням Енергодарської міської ради, за наявності розроблених та погоджених у відповідності до чинного законодавства проектів водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг для водних об’єктів загальнодержавного значення в межах міста Енергодара.

2.5.3. Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, які експлуатують міські пляжі на підставі цивільно-правових угод, відповідно до Санітарних правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145, умов цих Правил, інших нормативно-правових актів.

2.5.4. Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів громадян у вечірні та нічні часи.

2.5.5. Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вжиття заходів із запобігання забрудненню узбережжя, охорону зелених насаджень, відгородження відповідної території, у тому числі декоративне, вільний доступ на територію пляжів.

2.5.6. Підставою для початку експлуатації пляжів є дозвіл на відкриття та функціонування пляжу, який підписується посадовою особою Енергодарської міської ради який очолює комісію, створену розпорядженням міського голови.

2.5.7. Балансоутримувачі або особи, які утримують пляжі:

- забезпечують громадян питною водою шляхом влаштування питних фонтанчиків. Відстань між фонтанчиками не повинна перевищувати 200 метрів;

- забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан біотуалетів;

- встановлюють урни, контейнери для збору сміття на водонепроникному покритті, які необхідно очищувати щоденно. Урни необхідно розміщувати на відстані 3-5 метрів від смуги зелених насаджень і не менш за 10 метрів від краю води з розрахунку не менш однієї урни на 800 кв. метрів території пляжу. Відстань між урнами не повинна перевищувати 40 метрів;

- забезпечують належний санітарний стан території пляжу;

- забезпечують наявність та належний технічний стан лавок для відпочинку, забезпечують наявність дитячих майданчиків

- забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби;

- особи, які утримують пляжі, зобов’язані укладати договори про вивезення, утилізацію побутового сміття та вторинної сировини;

- забезпечують виконання статей Водного та Земельного кодексів України, а також природоохоронного законодавства України

- забезпечують заходи безпеки при користуванні пляжами, місцями масового відпочинку громадян відповідно до Наказу МВС України від 10.04.2017 №301 «Правила охорони життя людей на водних об’єктах України».

2.5.8. На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

 

2.6. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ

КЛАДОВИЩ ТА ІНШИХ МІСЦЬ ПОХОВАННЯ

2.6.1. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог: Закону України «Про поховання та похоронну справу»; Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за №1113/9712; Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 №28.

2.6.2. Утримання кладовищ, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також інших місць поховання забезпечують відповідні комунальні підприємства Енергодарської міської ради.

2.6.3. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

2.6.4. На території місць поховань не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильних споруд, склепів та колумбаріїв, які є власністю громадян.

2.6.5. Утримання кладовищ, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовились рідні, місця поховань знайдених трупів та охорона всіх місць поховань забезпечуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.6.6.Утримання місць поховань, що перебувають на обліку, як об’єкти культурної спадщини, забезпечує балансоутримувач.

Місця невідомих поховань, віднесені в установленому порядку до об’єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

На могилах (місцях родинного поховання), у межах виділеної земельної ділянки, утримання здійснюється користувачем місця поховання.

Установлені намогильні споруди реєструються комунальним підприємством в Книзі обліку намогильних споруд. Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

Намогильні споруди, встановлені з порушенням стандартів, після письмового попередження ритуальною службою у 2-х місячний термін підлягають демонтуванню за рахунок власника споруди.

У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок користувача.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження сторонніми особами намогильної споруди, яка не зареєстрована в установленому порядку, відшкодування власникам матеріальних збитків не здійснюється.

У разі пошкодження намогильних споруд, склепів та колумбаріїв, які є власністю громадян, працівниками комунального підприємства при виконанні своїх службових обов’язків, відшкодування власникам матеріальних збитків здійснює комунальне підприємство.

2.6.7. Суб’єктам господарювання, які здійснюють надання ритуальних послуг, відвідувачам кладовищ та власникам намогильних споруд забороняється:

- виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності, які не відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, а також здійснення торгівлі квіткової продукції на прилеглій до кладовищ території без укладання з ритуальною службою міста угод про надання ритуальних послуг;

- установлення намогильних споруд та елементів благоустрою на могилах (місцях родинного поховання) поза межами виділеної земельної ділянки;

- проведення підрізання, посадку та пересадку дерев, кущів без погодження з адміністрацією кладовища;

- складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання за межами виділеної земельної ділянки;

- заїзд автотранспорту на територію кладовищ без відповідного дозволу ритуальної служби та паркування його на проїздах та пішохідних доріжках, не забезпечивши проїзд спеціалізованого транспорту;

- проведення робіт з благоустрою та впорядкування могил (замощення проходів між могилами, встановлення пам’ятників, скульптур, ваз, меморіальних плит, бордюрів, огорож, лавок та ящиків для інвентарю, влаштування квітників) поза межами виділеної земельної ділянки;

- складування після впорядкування та прибирання могил (місць родинного поховання) будівельних та побутових відходів, залишків вінків, квітів, трави, гілок, снігу у не відведених для цього місцях;

- добування ґрунту, піску, глини, нарізання дерну на території кладовищ та прилеглих ділянках для проведення робіт з облаштування місць поховань;

- спалювання залишків вінків, сухої природної рослинності на території кладовищ та в контейнерах для збору відходів;

- перебування на території кладовища з домашніми тваринами;

- осквернення могил, пошкодження та викрадення елементів намогильних споруд, предметів ритуальної належності, квіткової продукції, тощо;

- порушення тиші та правопорядку.

2.6.8. Видалення великогабаритних та будівельних відходів здійснюється виконавцями робіт на підставі укладеної з користувачем могили угоди.

2.6.9. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Енергодарської міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

 

2.7. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ

МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

2.7.1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.7.1. Благоустрій, обладнання та утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до ДБН Б.2.2.-5-2011 «Благоустрій територій» та цих Правил.

2.7.2. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до цивільно-правових угод.

2.7.3. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.7.4. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, фарбувати, щорічно здійснювати їх ремонт.

2.7.5 Ігрове обладнання має бути сертифіковане, відповідати вимогам санітарно-гігієнічних норм, охорони життя і здоров’я громадян, бути зручним в технічній експлуатації, естетично привабливим.

 

2.8. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ

МАЙДАНЧИКІВ ТА ЗОН ДЛЯ ВИГУЛУ ДОМАШНІХ ТВАРИН

2.8.1. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.8.2. Забороняється вигул домашніх тварин на спортивних, ігрових майданчика та прибудинковій території.

2.8.3. Не допускається забруднення сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях продуктами життєдіяльності собак і котів. Власники зобов’язані прибирати в усіх випадках екскременти своїх тварин.

2.8.4. Вигул собак в місті має проводитися у відповідності до п.5 Правил Утримання домашніх і інших тварин і поводження з ними у м.Енергодарі, затверджених рішенням Енергодарської міської ради від 27.12.2013 №12.

 

3. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих Правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

В = Пз х Сбв,

де Пз - загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

Сбв - базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

- забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами (полігон ТПВ). Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів тільки із уповноваженим підприємством;

- регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- утримання приміщень громадських вбиральнь, у тому числі дворових, вбиральнь на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

- очищення опор ліній електропередачі, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклами, вивішених у недозволених місцях;

- спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

- регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

- регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

- здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

- вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

- проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни власники або балансоутримувачі будівель (окрім приватних домоволодінь) зобов'язані:

- проводити відновлення зовнішнього вигляду фасадів будинків, будівель, споруд тощо, при їх псуванні, пошкодженні, забрудненні тощо;

- змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів;

- розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів;

- обладнувати житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки однотипними будинковими знаками (назва вулиці та номер будинку, розташованими на фасаді зі сторони, проїзної частини вулиці або пішохідної зони), а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир.

5. Забороняється реалізовувати, зберігати товари і тару на прилеглих до об'єктів торговельної діяльності або сфери послуг територіях комунальної власності, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

6. Забороняється розміщення та діяльність об'єктів у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та побуту без наявності відповідних погоджень та дозвільних документів, визначених діючим законодавством.

7. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються на землі комунальної власності лише за наявністю відповідних дозвільних документів.

8. Замовники, підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни у сфері будівництва зобов'язані:

1) утримувати в належному стані (здійснювати прибирання, покіс трави тощо) та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об'єктах благоустрою, що тягнуть порушення об’єкта благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об'єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера), виданого уповноваженим виконкомом міської ради органом.

3) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов'язковим використанням заходів техніки безпеки та проти пилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

4) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

5) прибирати не рідше ніж один раз за добу на територіях, прилеглих до будівельних майданчиків або місць проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт, залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі зазначених робіт;

6) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

7) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

8) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів (шляхом встановлення додаткових бортів та тенту) і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

9) не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи із запобігання запилювання повітря;

11) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод.

9. Забороняється розміщувати та/або залишати будівельні матеріали, будівельне сміття, відходи на прибудинкових територіях комунальної власності, територіях житлової та громадської забудови, прилеглій території до території житлової та громадської забудови без дозволу (ордеру) на тимчасове порушення об’єкта благоустрою, отриманого в установленому порядку.

10. Забороняється встановлювати  паркувальні бар’єри та інші обмежувачі руху на територіях комунальної власності: у дворах багатоквартирних житлових будинків, на внутріквартальних тротуарних доріжках,  на паркувальних майданчиках для  тимчасового перебування автомобільного транспорту біля споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування на вулицях міста.

 

4. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ - ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

 

1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за №880/12754, та цими Правилами.

2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001  №226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.02.2002 за №182/6470.

3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.

5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

8. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків. 

9. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах із підприємствами , які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

10. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах із підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

 

5. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 

1. Розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Енергодарі здійснюється з дотриманням Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067; Закону України «Про рекламу»; Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами»; Правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Енергодарі, затверджених рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 21.03.2014 №74; «Концепції розвитку зовнішньої реклами та вивісок у місті Енергодарі», затвердженої рішенням Енергодарської міської ради від 09.04.2021 №6; «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198.

2. Всі рекламні конструкції на території міста Енергодара встановлюються згідно з критеріями та вимогами, зазначеними в Концепції розвитку зовнішньої реклами та вивісок у місті Енергодарі.

3. Забороняється самовільно, без виданого у встановленому порядку дозволу, розміщати  об’єкти зовнішньої реклами (рекламні конструкції).

4. Забороняється розміщувати зовнішню рекламу методом пофарбування, наклеювання чи прибивання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будинків та споруд.

5. Забороняється заклеювати вітрини вбудовано-прибудованих приміщень в супереч Концепції розвитку зовнішньої реклами та вивісок у місті Енергодарі.

6. Власники рекламних конструкцій зобов’язані утримувати в належному технічному стані рекламну конструкцію та прилеглу територію. Після закінчення строку розміщення реклами або втрати її актуальності рекламне поле конструкції має бути зачищене або заклеєне чистим листом паперу, пошкоджені рекламні сюжети повинні своєчасно оновлюватися. Прилегла до рекламної конструкції територія має бути чистою, без залишків старої реклами, сміття, бур’янів.

7. Об'єкти зовнішньої реклами повинні маркуватися з даними про найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, його телефон, номер дозволу та строк його дії.

6. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

 

1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог: постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року №1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»; Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.01.2012 №23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за №170/20483; ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138.

3. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонти вказаних будівель, споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

 

7. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

 

1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах міста Енергодара здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це Енергодарською міською радою на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173.

2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за №457/19195.

3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог: Закону України «Про відходи»;

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 №133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за №1157/19895;

Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 №57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2017 за №505/30373.

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за №457/19195;

Державних будівельних норм ДБН Б.2.2-6 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення м.Енергодара місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 №54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за №365/20678.

6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території міста Енергодара, зобов’язані:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

- негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо;

- огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах;

- вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

- повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

- очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

- очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

7. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

1) покриття проїзної частини міських проспектів, вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, набережних, бульварів, площ, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, дворів за рахунок бюджетних коштів – покладається на підприємства, що визначаються на конкурсних засадах Енергодарською міською радою та виконують санітарну очистку та благоустрій міста;

2) тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників домоволодінь, комітети самоорганізації населення, а контроль за виконанням цього обов’язку – на виконавчий комітет Енергодарської міської ради;

3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом – покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ та управляючі компанії;

4) дворів, тротуарів, майданчиків, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

5) тротуарів, територій, у тому числі зелених зон, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших суб’єктів на відстані 25 метрів навколо них (або згідно границь зазначених в паспорті благоустрою), а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 15 метрів навколо них (або згідно границь зазначених в паспорті благоустрою) – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

6) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

7) прилеглих до автозаправних станцій, на відстані 25 метрів навколо них (або згідно границь зазначених в паспорті благоустрою) – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

8) прилеглих до гаражів на відстані 15 метрів (або відповідно до границь, зазначених в паспорті благоустрою) – покладається на гаражно-будівельні кооперативи;

9) прилеглих до центрально–теплових, трансформаторних, газорозподільних та інших підстанцій у радіусі 10 метрів – покладається на підприємства, установи, організації, на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

10) кінцевих та проміжних зупинок і стоянок (місць відстію) маршрутних автобусних транспортних засобів – покладається на балонсоутримувача або інших осіб згідно з укладеним договором;

11) При наявності прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 20 метрів від меж земельної ділянки, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 15 метрів навколо них (або згідно границь зазначених в паспорті благоустрою), покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

12) парковок та автостоянок – покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором;

13) зелених насаджень парків, парків культури та відпочинку, парків, спортивних дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх власників або балансоутримувачів;

14) вокзалів та автостанцій – покладається на відповідні підприємства, що утримують це майно на балансі;

15) ринків – покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб – підприємців, які утримують майно ринків на балансі;

16) мостів, шляхопроводів, – покладається на їх балансоутримувачів.

       Рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста. Контроль за виконанням цих обов’язків покладається на виконавчий комітет Енергодарської міської ради.

 

8. РОЗМІРИ МЕЖ ПРИЛЕГЛОЇ ДО ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ТЕРИТОРІЙ У ЧИСЛОВОМУ ЗНАЧЕННІ

 

1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у Додатку до цих Правил.

2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначаються проектами землеустрою, з врахуванням проектів розподілу мікрорайонів, житлових кварталів міста.

3. Будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно-будівельних та відновлюваних робіт зобов’язані прибирати надані під забудови території та прилеглі до будівельних майданчиків території по периметру на відстані 15 м від залишків будівельних матеріалів, зайвого ґрунту та будівельного сміття в процесі роботи протягом усього періоду будівництва до здачі об’єкта в експлуатацію та забезпечувати вивіз відходів на спеціально відведені місця чи об’єкти поводження з відходами.

 

 

9. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

 

1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

3. Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

4. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми, такі як урни, лави, треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

5. Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

6. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

10. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТА ДЕМОНТАЖУ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за №1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за №252/26697.

2. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

3. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

4. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

5. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

6. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

7. Забороняється самовільно встановлювати торгівельні павільйони, точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності паспорту прив’язки тимчасової споруди, виданого у встановленому порядку.

8. Демонтажу підлягають незаконно встановлені/розміщені ТС на території міста Енергодара, а відповідна територія (місце розташування) прибиранню від сміття, що залишилося після демонтажу, у випадках:

1) припинення дії строку паспорта прив'язки;

2) анулювання паспорту прив'язки;

3) відсутності паспорту прив'язки;

4) незаконного (самовільного) розміщення тимчасової споруди;

5) виявлення безхазяйної тимчасової споруди;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. За наявності однієї з підстав, передбачених пунктом 8. даного Порядку уповноважений орган готує попередження з зазначенням підстав для демонтажу, яке надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручає під підпис власнику споруди (користувачу, іншій особі, що здійснює діяльність в такому об’єкті) та/або наклеює на споруду з проведенням фотофіксації. У випадку, якщо неможливо повідомити особу шляхом поштового повідомлення або вона невідома надається інформація в засоби масової інформації.

У попередженні визначається строк для усунення порушень вимог чинних нормативных актів та приведення земельної ділянки (місця розташування) у попередній стан власними силами.

10. Протягом зазначеного терміну власник споруди (користувач, інша особа, що здійснює діяльність в такому об’єкті)  зобов'язаний за власний рахунок здійснити демонтаж незаконно розміщеної тимчасової споруди та провести відновлення порушеного благоустрою на місці розміщення тимчасової споруди.

11. У разі невиконання власником споруди вимог щодо усунення порушень чинних нормативних актів та не приведення земельної ділянки (місця розташування) у попередній стан протягом строку, зазначеного у попередженні, уповноважений орган готує проект рішення виконавчого комітету про демонтаж незаконно розміщеної тимчасової споруди та вносить його на розгляд виконавчого комітету Енергодарської міської ради.

12. Прийняте рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради про демонтаж незаконно розміщеної тимчасової споруди на території міста Енергодара оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Енергодарської міської ради.

13. Роботи з демонтажу тимчасової споруди та прибирання території від сміття, що залишилося після демонтажу, виконуються на підставі рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради відповідним комунальним підприємством.

14. У разі необхідності, під час демонтажу тимчасових споруд залучаються представники державних органів, міських служб, балансоутримувачів інженерних мереж, правоохоронних органів.

15. Демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в наступному порядку:

Під час демонтажу споруди складається акт демонтажу, який містить наступні відомості:

1) дата, час, місце складання акта;

2) прізвище, ім’я, по батькові, посади осіб, які були присутніми при демонтажі;

3) місце розташування тимчасової споруди, відомості про власника (користувача) якщо він відомий, та підстави для її демонтажу;

4) найменування підприємств, що виконують демонтаж тимчасової споруди та відключення її від інженерних мереж;

5) опис тимчасової споруди, що демонтується: геометричні параметри, матеріал, з якого виготовлена тимчасова споруда, наявність інженерних (комунікаційних) мереж, технічний стан тимчасової споруди, перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, інформація про опечатування тимчасової споруди та інше;

6) відомості щодо місця тимчасового зберігання тимчасової споруди;

7) відомості про фото/відеофіксацію демонтажу тимчасової споруди.

У випадку наявності майна всередині тимчасової споруди при її демонтажі, комісія складає опис такого майна, який є додатком до акта демонтажу.

Акт проведення демонтажу тимчасової споруди складається у трьох примірниках, один з яких надається власнику (якщо такий відомий), другий примірник залишається у суб’єкта господарювання, який проводив демонтажні роботи, третій примірник надається уповноваженому органу.

Акт підписується усіма свідками та іншими особами, які були присутні при демонтажі тимчасової споруди. Після складання акта, тимчасова споруда опечатується та скріплюється печаткою.

Після складання акту демонтажу, тимчасова споруда відключається від мереж, опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання. Пошкодження, заподіяні під час демонтажу, не підлягають відшкодуванню.

Якщо розмір, вага, конфігурація тощо не дозволяє провести демонтаж об’єкта в цілісному стані, може проводитись розділення об’єкта на конструктивні елементи.

Уповноважений орган у строк 10 робочих днів з дня демонтажу споруди надсилає власнику об’єкта (якщо він відомий, у разі його відсутності при проведенні демонтажу) рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надає під розписку повідомлення про демонтаж ТС, місце її тимчасового зберігання та розміщує в друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Енергодарської міської ради повідомлення про демонтаж об’єктів та подальші заходи з демонтованими об’єктами, що будуть вчинятися відповідно до положень даного Порядку.

16. Енергодарська міська рада, її виконавчі органи, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання, та інші особи, задіяні в демонтажі тимчасової споруди, не несуть відповідальності за пошкодження та збереження будь-якого майна, що демонтується чи знаходиться в ТС, у т.ч. зовнішнє та внутрішнє обладнання тощо.

17. Відповідальність за збереження (вивезення) майна, яке знаходиться у встановленій тимчасовій споруді, що підлягає демонтажу, несе власник споруди (якщо такий відомий) . У випадку невжиття власником заходів щодо збереження (вивезення) майна, таке майно вивозиться на зберігання разом зі спорудою.

18. Витрати на відключення від інженерних мереж (у разі підключення), демонтаж об’єктів, прибирання території (місця розташування) від сміття, що залишилося після демонтажу, зберігання демонтованих об’єктів на визначеному майданчику покладаються на комунальні підприємства, з подальшим відшкодуванням цих коштів особою, яка здійснила встановлення тимчасової споруди, або за рахунок коштів отриманих від реалізації тимчасової споруди.

19. Демонтовані об’єкти повертаються власнику після надання комунальному підприємству, яке проводило демонтаж, відповідної заяви та:

1) документів, що посвідчують особу;

2) документів, що підтверджують право власності на демонтовану тимчасову споруду чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності (користування) та інші права на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у тимчасовій споруді (права можуть бути підтверджені письмовими свідченнями, наданими особисто комісії не менше ніж трьома особами);

3) документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем тимчасової споруди: по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, завантаженню (розвантаженню) та зберіганню тимчасової споруди, відновленню благоустрою на місці демонтованої тимчасової споруди.

20. Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику, а інший залишається в комунальному підприємстві. Повернення тимчасової споруди без відшкодування витрат суб’єктів господарювання на проведення демонтажу не допускається.

21. У разі, якщо протягом 30 календарних днів з дати демонтажу від власника не надійде заява про повернення демонтованої тимчасової споруди із підтверджуючими правовстановлюючими документами на неї та власник (користувач) не відшкодує витрат, пов’язаних з демонтажем тимчасової споруди, такі дії відповідно до частини 1 статті 347 Цивільного кодексу України будуть свідчити про відмову від права власності на тимчасову споруду.

22. У разі не витребування демонтованої споруди протягом встановленого законодавством терміну, це майно може бути визнане безгосподарним згідно зі ст.335 Цивільного кодексу України і перейти у власність до підприємства, яке здійснювало демонтаж.

 

11. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

1. Контроль у сфері благоустрою міста Енергодара спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

3. Для здійснення контролю за станом благоустрою міста Енергодара , виконанням вимог цих правил, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, міська рада відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» може утворювати інспекції з благоустрою міста.

4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

12. ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

 

1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за №927/11207.

Прибудинкові території багатоквартирних будинків визначаються згідно з Проектами розподілу мікрорайонів, житлових кварталів міста, затвердженими рішеннями виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 21.02.2018 №38, від 26.07.2018 №205 та від 16.08.2018 №233.

2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки.

3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється Енергодарською міською радою.

4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

6. Забороняється утримувати в неналежному стані контейнери для сміття та контейнерні майданчики, несвоєчасно вивозити побутові відходи та несвоєчасно прибирати території від сміття біля контейнерних майданчиків.

7. ОСББ, ЖБК, керуючи компанії зобов’язані забезпечити утримання в належному стані контейнерів для сміття та контейнерних майданчиків, прибирання території від сміття біля контейнерних майданчиків при укладанні індивідуальних договорів із виконавцем послуги з вивезення побутових відходів.

8. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів, у тому числі в зоні індивідуальної житлової забудови та садово-городницьких товариств міста.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Дмитро ОРЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 
до Правил благоустрою 
території м.Енергодара

 

МЕЖІ 
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

 

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управляючі компанії

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці (якщо інше не передбачено Проектами розподілу території)

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні та юридичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

Міський голова                                                                                           Дмитро ОРЛОВ