Назад
Електронні петиції

Інформування КП «ТВК» ЕМР про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води

Дата публікації: 20.08.2021

Інформування КП «ТВК» ЕМР

(виконавця комунальних послуг, що надає послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води) споживачів про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води шляхом коригування  та інформація про порядок та строки подання зауважень і пропозицій

 

Керуючись вимогами Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтування такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130, у зв’язку з підвищенням тарифу на теплову енергію ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з 01 жовтня на 5,4 % (Рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 19.08.2021 № 245 «Про встановлення тарифу на теплову енергію ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»),           КП «ТВК» ЕМР доводить до відома споживачів інформацію про  намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання,  послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води шляхом коригування.

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і  постачання гарячої води КП «ТВК» ЕМР встановлені рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 19.08.2021 № 249.

Загальний розмір планованого тарифу за результатами коригування, який КП «ТВК» ЕМР подав на розгляд до виконавчого комітету Енергодарської міської ради 19.08.2021 р., вхід. № 5659/01-01-35, складає:

  1. Тариф на теплову енергію – 367,70 грн/Гкал (без ПДВ), 441,24 грн/Гкал (з ПДВ), за такими складовими:
  • тариф на виробництво теплової енергії – 209,58 грн/Гкал (без ПДВ), 251,50 грн/Гкал (з ПДВ);
  • тариф на транспортування теплової енергії – 147,84 грн/Гкал (без ПДВ), 177,41 грн/Гкал (з ПДВ);

- тариф на постачання теплової енергії – 10,28 грн/Гкал (без ПДВ), 12,34 грн/Гкал (з    ПДВ);

2.         Тариф на послугу з постачання теплової енергії, що дорівнює вартості теплової енергії – 367,70 грн/Гкал (без ПДВ), 441,24 грн/Гкал (з ПДВ);

3.         Тариф на послугу з постачання гарячої води – 40,21 грн/м³ (без ПДВ), 48,25 грн/м³ (з ПДВ).

 

Структура планованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

 

№ з/п

Показник

Планований тариф на теплову енергію, грн/Гкал(без ПДВ)

1

Виробнича собівартість

209,58

2

Прямі матеріальні витрати

5,06

3

Матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси

12,97

4

Прямі витрати на оплату праці

41,77

5

Відрахування на соціальні заходи

9,19

6

Амортизація відрахування

6,46

7

Інші прямі витрати

10,27

8

Загальновиробничі витрати

                         42,44

9

Адміністративні витрати

                         29,54

10

На розвиток інвестицій

0,42

11

Повна собівартість

367,7

12

ПДВ

73,54

13

Повна собівартість (з ПДВ)

441,24

14

Витрати на відшкодування втрат

0

15

Розрахунковий прибуток

0

16

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

441,24

 

Структура планованого тарифу на послугу з постачання гарячої води

 

№ з/п

Показник

Планований тариф на послугу з постачання гарячої води, грн/м3 (без ПДВ)

1

Собівартість теплової енергії врахована в тарифах

22,06

2

Електроенергія

2,08

3

Холодна вода

9,69

4

Хімочищена вода

5,07

5

Витрати на оплату праці

0,75

6

відрахування на соціальні заходи

0,16

7

Інші прямі витрати

0

8

Адміністративні витрати

0,40

9

Витрати на відшкодування втрат

0

10

Розрахунковий прибуток

0

11

Повна собівартість

40,21

 

Обґрунтування причин зміни тарифів

 

Плановані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання гарячої води розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (далі Порядок №869), на підставі економічно обґрунтованих витрат на рівні, який покриває всі витрати в собівартості діяльності, що є вимогою Законів України «Про ціни та ціноутворення», «Про теплопостачання». Так, згідно вказаного Порядку, з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, перегляд тарифів та їх структури здійснюється уповноваженим органом щороку за заявою ліцензіата (суб’єкта господарювання).

У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних з наданням послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від суб’єкта господарювання, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної плати та амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини планованого прибутку, у тому числі внаслідок зміни курсу валют за наявності у суб’єкта господарювання кредитних зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями, може проводитися коригування тарифів.

Зокрема, статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» визначено, що державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації)), статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Таким чином, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, шляхом їх коригування, є необхідним заходом для належного функціонування КП «ТВК» ЕМР у сфері теплопостачання.

 

Інформація щодо діючих та планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

Найменування

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)

у тому числі, грн/Гкал (без ПДВ)

Період дії, документ

Виробництво теплової енергії

Транспортування теплової енергії

постачання теплової енергії

Діючий тариф

360,25

202,13

147,84

10,28

Рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 19.08.2021 № 245

Планований тариф

367,70

209,58

147,84

10,28

 

 

Порівняння діючого та планованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за елементами

№ з/п

Показник

Діючий тариф на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)

Планований тариф на теплову енергію, грн/Гкал(без ПДВ)

Відхилення планованого тарифу від діючого, %

1

Виробнича собівартість

202,13

209,58

 

2

Прямі матеріальні витрати

5,06

5,06

 

3

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

12,97

12,97

 

4

Прямі витрати на оплату праці

41,77

41,77

 

5

Відрахування на соціальні заходи

9,19

9,19

 

6

Амортизація відрахування

6,46

6,46

 

7

Інші прямі витрати

10,27

10,27

 

8

Загальновиробничі витрати

42,44

42,44

 

9

Адміністративні витрати

29,54

29,54

 

10

На розвиток інвестицій

0,42

0,42

 

11

Повна собівартість

360,25

367,7

2,07

 

 

 

Інформація щодо діючих та планованих тарифів на послугу з постачання гарячої води

 

Найменування

Тариф , грн/куб.м (без ПДВ)

Відхилення планованого тарифу від діючого, %

Діючий тариф

39,76

 

Планований тариф

40,21

1,13

 

 

 

№ з/п

Показник

Діючий тариф на послугу з постачання гарячої води, грн/м3 (без ПДВ)

Планований тариф на послугу з постачання гарячої води, грн/м3(без ПДВ)

Відхилення планованого тарифу від діючого, %

1

Собівартість теплової енергії врахована в тарифах

21,61

22,06

 

2

Електроенергія

2,08

2,08

 

3

Холодна вода

9,69

9,69

 

4

Хімочищена вода

5,07

5,07

 

5

Витрати на оплату праці

0,75

0,75

 

6

відрахування на соціальні заходи

0,16

0,16

 

7

Інші прямі витрати

0

0

 

8

Адміністративні витрати

0,40

0,40

 

9

Повна собівартість

39,76

40,21

1,13

 

Основні фактори, які вплинули на величину планованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання гарячої води

 

У зв’язку з Рішенням виконавчого комітету від 19.08.2021 № 245 «Про встановлення тарифу на теплову енергію ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», відбулось підвищення тарифу на теплову енергію ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з 01 жовтня на 5,4 %, у КП «ТВК» ЕМР збільшаться витрати на придбання теплової енергії у ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

Даний фактор є одними з суттєвих складових тарифу на послуги підприємства. Вищезазначена інформація свідчить про неактуальність діючих тарифів та гостру потребу у проведенні перегляду тарифів та їх структури.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Енергодарської міської ради.

Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Енергодарської міської ради вважати основним способом доведення інформації до відома споживачів.

 

 

Адреса, на яку необхідно надсилати зауваження та пропозиції (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»):

м. Енергодар, вул. Курчатова, б.1, а/с 3

тел.: +38 (066) 779-41-20, КП «ТВК» ЕМР

Адреса електронної пошти: [email protected]