Електронні петиції

Оздоровлення дітей пільгових категорій

Дата публікації: 28.03.2019
Відділ у справах сім’ї та молоді Енергодарської міської ради інформує про можливість отримання пільгових путівок на відпочинок та оздоровлення для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, шкільного віку.
   Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
 Перелік документів, необхідних для отримання путівки
  Батьки або особи, що їх замінюють, з метою направлення дітей на оздоровлення за кошти міського, обласного та державного бюджетів звертаються до відділу у справах сім’ї та молоді міської ради. Для отримання путівок батьки, або особи, що їх замінюють, подають заяву та відповідні документи. Перед відправленням до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку діти повинні пройти медичний огляд. 
Для підтвердження статусу дітей додаються такі документи: 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 - копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування; 
для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері; 
для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:
 - копія свідоцтва про народження дитини;
  - копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;  
для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:
 - копія свідоцтва про народження дитини;
 - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 
для дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
для дітей, взятих на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- наказ про постановку на облік у службі з питань захисту прав дітей;
для дітей з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань і здатних до самообслуговування:
     - копія свідоцтва про народження дитини;
     - медичне свідоцтво про інвалідність або копія посвідчення про    інвалідність; 
для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
для дітей з малозабезпечених сімей:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до Закладу; 
для дітей з багатодітних сімей:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про склад сім’ї за місцем проживання або копія посвідчення дітей з багатодітної сім’ї;
для дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка з місця роботи загиблого про підтвердження причини смерті; 
 для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- для переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад -  копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання спартакіади (1-3 особисте або командне місце) отримані протягом останніх двох років;
- для лідерів дитячих громадських організацій - клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки на оздоровлення та відпочинок;
- для відмінників навчання - копії табелів успішності за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу;
для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, в якій описано стан здоров’я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом;
для дітей  - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд:
- копії свідоцтв про народження дітей;
- список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда;
для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка з місця проживання та з місця роботи одного з батьків.
  Працівники відділу у справах сім’ї та молоді Енергодарської міської ради, які здійснюють прийом документів, одночасно перевіряють їх на відповідність чинному законодавству.
  Звертаємо увагу, що оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, відбувається не лише влітку в закладах оздоровлення та відпочину Запорізької області. Вже з лютого протягом року діти пільгових категорій мають можливість відпочити у ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» (м. Київ) та ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса). Путівки надаються безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яку вносять батьки відповідно до пільгової категорії дитини. Безоплатні путівки надаються дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї; дітям, взятим на облік службою у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям; дітям із багатодітних сімей; Із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; дітям, які перебувають на диспансерному обліку; членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад. Із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи; членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; Із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством) відмінникам навчання; лідерам дитячих громадських організацій; членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям - переможцям міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад. Вікова категорія дітей - від 7 до 17 років включно. Основні вимоги: відсутність протипоказань за станом здоров’я, наявність карти щеплень, форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», оформлена належним чином за три дні до початку оздоровчої зміни. За рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що пільгова путівка за бюджетні кошти не надавалась їй у поточному році іншими уповноваженими установами. Для забезпечення дитини путівкою необхідно надати документ, який посвідчує особу дитини (свідоцтво про народження або паспорт громадянина України), а також документи, які підтверджують належність дитини до пільгової категорії. Всі документи подаються державною (українською) мовою. Якщо документ складено іншою мовою, до нього додається копія нотаріально засвідченого перекладу. За більш детальною інформацією щодо умов та переліку необхідних документів для отримання пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок дітей батькам та особам, що їх замінюють, необхідно звернутись до відділу у справах сім’ї та молоді Енергодарської міської ради за телефоном (06139) 65001, 65535.