Назад
Електронні петиції

Інформація про виконання бюджету Енергодарської міської територіальної громади за лютий 2021 року

Дата публікації: 03.03.2021

Протягом лютого 2021 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 102 997 120,75 грн, в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  84 323 743,24 грн, у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 8 198 496 грн;

- надходження до спеціального фонду – 18 673 377,51 грн.

Досягнутий рівень надходжень сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за лютий 2021 року здійснені по загальному фонду на суму 68 376 888,18 грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у лютому 2021 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 13 880 400 грн або 20,3% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями – 37 813 022,40 грн або 55,3% загального обсягу, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар –     155 601 грн або 0,2% загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 883 081,81 грн або 2,8% загального обсягу, на оплату послуг (крім комунальних) – 427 636,59 грн або 0,6% загального обсягу, на видатки на відрядження – 22 291,20 грн, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 128 368,84 грн або 3,1% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремі  заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 348 888,20 грн або 0,5% загального обсягу, на обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань – 1 276 126,59 грн або 2% загального обсягу, на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 9 527 011,10 грн або 13,9% загального обсягу, на соціальне забезпечення – 853 339,20 грн або 1,2%  загального обсягу, на інші поточні видатки – 61 121,25 грн або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста по галузям  займають кошти на фінансування установ освіти – 45,1% та міжбюджетні трансферти – 20,3%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: державне управління – 13,1%, житлово-комунальне господарство – 8,4%, охорона здоров’я – 5,5%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,1%, культура і мистецтво – 2,1%, обслуговування місцевого боргу – 1,9%, фізична культура та спорт – 0,5%.

На фінансування захищених статей у лютому 2021 року по загальному фонду бюджету спрямовано 57 834 338,84 грн або 84,6% загального обсягу видатків.

У лютому 2021 року управлінням Державної казначейської служби у місті Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків загального фонду бюджету на загальну суму 10 542 549,34 грн.