Назад
Електронні петиції

Інформація про виконання бюджету Енергодарської міської територіальної громади за березень 2021 року

Дата публікації: 06.04.2021

Протягом березня 2021 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 91 434 717,27 грн, в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  89 922 565,55 грн, у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 8 570 306 грн;

- надходження до спеціального фонду – 1 512 151,72 грн.

Досягнутий рівень надходжень сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за березень 2021 року здійснені на суму  74 953 314,96 грн, в тому числі по загальному фонду – 73 930 830,10 грн та спеціальному фонду – 1 022 484,86 грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у березні 2021 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 13 880 400 грн або 18,8% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями – 38 166 135,83 грн або 51,6% загального обсягу, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар –     502 299,56 грн або 0,7% загального обсягу, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 23 969,79 грн, на придбання продуктів харчування – 2 287 044,08 грн або 3,1% загального обсягу, на оплату послуг (крім комунальних) – 560 455,95 грн або 0,8% загального обсягу, на видатки на відрядження – 75 191,15 грн або 0,1% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 317 448,21 грн або 3,1% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремі  заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 493 741,96 грн або 0,7% загального обсягу, на обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань – 1 108 484,71 грн або 1,5% загального обсягу, на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 12 634 404,09 грн або 17,1% загального обсягу, на соціальне забезпечення – 1 742 559,32 грн або 2,3%  загального обсягу, на інші поточні видатки – 138 695,45 грн або 0,2% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста по галузям  займають кошти на фінансування установ освіти – 44,5% та міжбюджетні трансферти – 18,8%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: державне управління – 10,4%, житлово-комунальне господарство – 9,2%, охорона здоров’я – 7,9%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,1%, культура і мистецтво – 2,9%, обслуговування місцевого боргу – 1,5%, фізична культура та спорт – 0,7%.

На фінансування захищених статей у березні 2021 року по загальному фонду бюджету спрямовано 59 526 041,94 грн або 80,5% загального обсягу видатків.

У березні 2021 року управлінням Державної казначейської служби у місті Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків загального фонду бюджету на загальну суму 14 404 788,16 грн.