Енергодарська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області


Неприбуткові релігійні організації, які до 01.01.2018 не приведуть свої статути до норм Податкового кодексу, виключаються з Реєстру неприбуткових організацій

опубліковано 21 груд. 2017 р., 22:02 isp web   [ оновлено 22 груд. 2017 р., 00:45 ]

Неприбуткові релігійні організації, які до 01.01.2018 не приведуть свої статути до норм Податкового кодексу, виключаються з Реєстру неприбуткових організацій

Для визнання організації як неприбуткової і набуття статусу неплатника податку на прибуток, релігійні організації повинні бути включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Порядок включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій регулює Постанова КМУ від 13 липня 2016 №440.

Всі неприбуткові організації, в тому числі і релігійні організації, з метою включення до Реєстру №440, зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами п. 133.4 ст.134 Податкового кодексу, та подати копії таких документів фіскальному органу.

 

Такий граничний строк для подання копій статутів до фіскального органу було продовжено до 1 липня 2017 року.

А для неприбуткових релігійних організацій цей термін, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» від 06.10.2016 №1667,  продовжено до 1 січня 2018 року.

Тобто неприбуткові релігійні організації, які до 1 січня 2018 року не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів фіскальному органу, після 01 січня 2018 року будуть виключені з реєстру неприбуткових  установ та організацій.

Виключення неприбуткової релігійної організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення фіскального органу шляхом скасування присвоєної їй ознаки неприбутковості.

Як наслідок з 1 січня 2018 року така релігійна організація втратить статус неприбуткової і буде вважатись платником податку на прибуток на загальних підставах з відповідним оподаткуванням.

15 грудня 2017 року - останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2018 року

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу (щодо критеріїв умов застосування єдиного податку).

Форма та порядок надання заяви затверджені наказом МФУ від 20.12.11 №1675.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою, визначеною постановою КМУ №1675.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку фіскальний орган зобов'язаний протягом 2-х робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

15 грудня 2017 року - останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

Зазначена норма передбачена п.п. 298.1.4 ст. 298 та п. 299.3 ст. 299 Податкового  кодексу  України.

Зміни термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН

03 грудня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України» від 09.11.2017 № 2198-VIII, яким передбачені зміни  щодо термінів реєстрації  податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.

Так змінами передбачено:

- застосування штрафу в розмірі 50 відсотків суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунків коригування у разі порушення строку їх реєстрації  в ЄРПН на 366 і більше календарних днів (зміни до п. 120 прим. 1.1 ст. 120 прим. 1 Податкового кодексу);

- встановлення строку для визнання податкового кредиту за зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування  (до змін було 365 календарних днів). Крім того, у разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в системі СМКОР перебіг зазначеного строку не переривається  (зміни до п. 198.6 ст.198 Податкового кодексу);

- можливість зареєструвати в ЄРПН податкову накладну та/або розрахунок коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року, в яких загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3  Податкового кодексу (тобто скасоване обмеження у 365 днів для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН) (зміни до абз. 18 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу);

-  тимчасове, до 01.07.2018, не застосування  штрафів, передбачених ст. 120 прим. 1 і ст. 126 Податкового кодексу (в частині ПДВ), та пені, встановленої  пп. 129.1.3 (в частині ПДВ), до виробників електричної енергії, що здійснюють постачання електричної енергії державному підприємству «Енергоринок» і станом на 01.01.2016 мали податковий борг з ПДВ, у т.ч. розстрочений та/або відстрочений. Перелік виробників і перелік податкових накладних, складених такими виробниками електричної енергії з 01.07.2015 та не зареєстрованих у ЄРПН, затверджується Кабінетом Міністрів України. (п. 62 підр. 2 розд ХХ Податкового кодексу).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опублікований у виданні  «Голос України»  02.02.12.2017 N 226).

Анулювання реєстрації платником ПДВ, якщо обсяг постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців не перевищує 1 млн. грн. 

Реєстрація у якості платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо, зокрема,   будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 Податкового кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань.

П. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу визначено, що  у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання), крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

Анулювання реєстрації здійснюється за заявою платника податку.

Контролюючий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам Податкового кодексу.

У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації подає такому платникові податку вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із зазначеного питання.

Про анулювання реєстрації платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

Зазначена норма передбачена п. 184.1 а),  п. 184.2, п. 184.3, п. 184.4, п. 184.10 ст. 184 Податкового кодексу України.

Підстави для включення сум ПДВ до податкового кредиту без отримання податкової накладної

Датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

- дата отримання платником податку товарів/послуг.

Підставою для включення покупцем - платником ПДВ сум податку до складу податкового кредиту є виключно:

- податкова накладна, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН;

- інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу.

Тобто, підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:

а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 грн. за день (без урахування  ПДВ);

в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до п. 36 підрозд. 2 розд. XX ПКУ;

г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зазначена норма передбачена  п. 198.2 ст. 198, п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України.

Неприбуткові організації при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою надають додаток ГД до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом МФУ від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу МФУ від 28.04.17 № 469); (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок  звітують у разі порушень норм п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

У рядках 1.1 – 1.16 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 Звіту – суми видатків.

У рядку 1.6.2 ГД – гуманітарна допомога, яка дорівнює сумарному значенню графи 9 розд. ІІ додатка ГД до Звіту.

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, отримувачі гуманітарної допомоги – такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому КМУ порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги:

а) підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;

б) благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073;

в) громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

г) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України від 23.041991 № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації»;

ґ) реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності.

Набувачі гуманітарної допомоги з статусом юридичної особи визначаються відповідно до пп. «а», «б», «в», «г», «ґ» абз. п’ятого ст. 1 Закону України від 22.10.1999 № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» .

Отже, додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, подають отримувачі гуманітарної допомоги, зареєстровані в установленому КМУ порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, та набувачі гуманітарної допомоги з статусом юридичної особи, визначені у пп. «а», «б», «в», «г», «ґ» абз. п’ятого ст. 1 Закону «Про гуманітарну допомогу»  № 1192.

Як платник податку на прибуток коригує фінансовий результат до оподаткування на суму доходів/витрат, що враховані при визначення об’єкта оподаткування до 1 січня 2015 року

Відповідно п. 42 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу України (норма діє з 01.01.2017), суми доходів або витрат, що враховані під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015  та враховані у складі доходів або витрат відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового результату до оподаткування після 01.01.2015, не підлягають повторному врахуванню під час визначення такого об’єкта та формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування:

- зменшується на суму таких доходів;

- збільшується на суму таких витрат.

Зменшення/збільшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів/витрат відображаються у рядках 4.1.16 та 4.2.15 додатка РІ до рядка 03 РІ «Різниці» Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом МФУ від 20.10.15 № 897 (у редакції наказу  від 28.04.17 № 467).

Отже коригуванню підлягають доходи/витрати, визначені відповідно до П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності та враховані при визначенні фінансового результату до оподаткування у звітних податкових періодах після 31.12.2016 за умови, що такі доходи/витрати були враховані у податковому обліку при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015.

Об’єкти оподаткування податком на прибуток за звітні (податкові) періоди 2015 та 2016 років  коригуванню не підлягають, оскільки зазначена норма введена в дію з 01.01.2017.

Податковий кредит за витратами, понесеними під час відрядження, формується за датою подання авансового звіту

Підставою для включення покупцем - платником ПДВ сум податку до складу податкового кредиту є виключно:

- податкова накладна, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН;

- інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу.

Тобто підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є документи, визначені п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України.

Датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

-  дата отримання платником податку товарів/послуг.

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

При цьому, якщо під час службового відрядження платник податку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає Звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження.

Оскільки документи, що підтверджують витрати понесені підзвітною особою під час відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, подаються разом зі Звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, то датою формування податкового кредиту на підставі інших документів, які дають право на формування податкового кредиту без отримання податкової накладної, є дата подання авансового звіту.

Зазначена норма передбачена п.п  198.1 "а" ст. 198,  п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України та Порядком складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженого наказом МФУ від 28.09.15 № 841.

21 грудня 2017 року - останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2018 року

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

Форма та порядок надання заяви затверджені наказом МФУ від 20.12.11 №1675.

Для добровільної відмови від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2018 року заява повинна бути подана не пізніше 21 грудня 2017 року.

Зазначена норма передбачена п.п. 298.2.1 та 298.2.2 ст. 298 Податкового  кодексу  України.

У разі анулювання реєстрації платником ПДВ на дебіторську заборгованість за оплаченими, але не отриманими товарами/послугами,  нараховуються податкові зобов’язання

Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми ПДВ по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник ПДВ в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів.

Зазначена норма не застосовується  у випадку анулювання реєстрації як платника ПДВ внаслідок реорганізації шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Тобто, платник ПДВ, у якого на дату анулювання реєстрації як платника ПДВ обліковується дебіторська заборгованість за оплаченими, але не отриманими товарами/послугами, необоротними активами, за якими суми ПДВ було включено до податкового кредиту, повинен не пізніше такої дати нарахувати податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи з їх звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування.

Зазначена норма передбачена п. 184.7 ст. 184 Податкового кодексу України.

 

ГУ ДФС у Запорізькій області

Запорізькі митники встановили адміністративних порушень на 31,7 мільйона

опубліковано 21 груд. 2017 р., 22:01 isp web   [ оновлено 21 груд. 2017 р., 22:02 ]

Запорізькі митники встановили адміністративних порушень на 31,7 мільйона

 

У поточному році фахівці Запорізької митниці ДФС завели 465 справ про порушення митних правил громадянами та суб'єктами господарювання. Це на 135 матеріалів більше, ніж за одинадцять місяців минулого року. Загальна сума у встановлених фактах недотримання митного законодавства України склала 31,7 мільйона гривень.

9,4 мільйона гривень – така загальна вартість вилучених предметів правопорушень у 77 справах, що перевищує дані 2016 року на 5,2 мільйона.

Стосовно фігурантів 238 проваджень накладені штрафи майже на 21 мільйон гривень. За аналогічний період минулого року Запорізькою митницею ДФС розглянуто 147 справ, за результатами яких застосовані санкції на 12 мільйонів.

Судові органи у січні-листопаді винесли рішення у 73 справах про порушення митних правил, що вдвічі більше, ніж торік. Відповідно до постанов суду конфісковано предметів на суму 7,4 мільйона (у 2016 році – на суму 919 тисяч) та накладені штрафи загальним розміром майже 6 мільйонів (за 11 місяців 2016 року – на 524 тисячі).

 

Запорізька митниця ДФС

Юліана Козаченко: "Запорізькі землекористувачі поповнили бюджет майже на мільярд гривень"

опубліковано 21 груд. 2017 р., 22:01 isp web

Юліана Козаченко: "Запорізькі землекористувачі поповнили бюджет майже на мільярд гривень"

 

Оподаткування земель Запорізького регіону залучило до місцевих бюджетів понад 990 мільйонів гривень. Говорячи про надходження 11 місяців поточного року, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко зазначила, що рівень сплати порівняно з минулорічним зріс майже на 16 відсотків, додатково надійшло 135 мільйонів гривень.

Переважну частину плати за землю перерахували землекористувачі-юридичні особи – 793 мільйони, що на 89,6 мільйона більше, ніж торік. На сьогодні у м. Запоріжжя та області зареєстровано понад 9,4 тисячі платників-юросіб, з яких 5,5 тисячі сплачують земельний податок, 3,9 тисячі – орендну плату. Річна сума нарахувань, яку вони задекларували, складає 922 мільйони.

Фізичні особи спрямували до скарбниці 197 мільйонів, збільшивши відрахування до показників 2016 року на 45,7 мільйона або на 30 відсотків.

Близько 42 відсотків від загальної суми плати за землю забезпечили юридичні та фізичні особи м. Запоріжжя – майже 413 мільйонів, платники, що обліковуються в Енергодарському управлінні поповнили бюджет на 124,6 мільйона, Бердянському управлінні – на 82,5 мільйона, Мелітопольському – 80 мільйонів, Якимівському – 60,7 мільйона, Василівському – 54 мільйони, Пологівському – 51 мільйон, Вільнянському – 47 мільйонів, Токмацькому – понад 40 мільйонів, Оріхівському – 37 мільйонів.

Фіскальна служба наголошує, що у разі несплати за землю та накопичення податкового боргу, органи ДФС направляють до місцевих рад звернення щодо вилучення земельних ділянок та перерозподілу їх між платоспроможними суб'єктами господарювання. З початку 2017 року надіслано матеріали стосовно шести підприємств. На даний час у п'яти з них вилучено 5,3 га землі.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Юліана Козаченко: "Запорізькі агровиробники сплатили до бюджетів 294 мільйони гривень єдиного податку"

опубліковано 21 груд. 2017 р., 22:00 isp web   [ оновлено 21 груд. 2017 р., 22:00 ]

Юліана Козаченко: "Запорізькі агровиробники сплатили до бюджетів 294 мільйони гривень єдиного податку"

 

Малі та середні фермерські господарства, які провадять свою діяльність за спрощеною системою оподаткування, з початку року спрямували до бюджетів усіх рівнів 294 мільйони гривень єдиного податку. Це на 88,6 мільйона або на 43 відсотки більше за аналогічний період минулого року.

Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, із загальної суми до державного бюджету надійшло 41,2 мільйона, до місцевих – 253 мільйони. При цьому вона підкреслила, що на збільшення надходжень вплинуло підвищення ставок, які залежать від категорії земель та їх розташування, а також реєстрація нових платників і застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Найбільші наповнювачі бюджетів – сільськогосподарські товаровиробники, які обліковуються у Вільнянському управлінні, вони забезпечили понад 41 мільйон гривень, платники Пологівського управління спрямували 40 мільйонів, Оріхівського – 37,3 мільйона, Мелітопольського – 36,3 мільйона, Бердянського – 34,4 мільйона, Токмацького – майже 31 мільйон, Василівського – 28,7 мільйона, Якимівського – 26 мільйонів та Енергодарського – 19,5 мільйона.

На сьогодні у територіальних підрозділах фіскальної служби перебуває на обліку дві тисяч агровиробників-"єдинників". Усього на 2017 рік вони задекларували до сплати більш ніж 333 мільйони гривень єдиного податку, що на 88,3 мільйона перевищує дані 2016 року.

Нагадаємо, що однією з умов перебування платника на спрощеній системі є частка сільгоспвиробництва, яка за попередній рік повинна становити 75 відсотків і більше, при цьому граничний обсяг доходу та максимальна кількість найманих працівників – необмежені.

 

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Юліана Козаченко: "У місцевих бюджетах Запорізької області частина податку на доходи фізичних осіб зросла до 57 відсотків"

опубліковано 21 груд. 2017 р., 21:59 isp web   [ оновлено 21 груд. 2017 р., 22:00 ]

Юліана Козаченко: "У місцевих бюджетах Запорізької області частина податку на доходи фізичних осіб зросла до 57 відсотків"

 

Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із основних джерел доходів місцевих бюджетів. У загальних находженнях його частина зросла з 51,6 відсотка у 2016 році до 57,2 відсотка – у поточному.

Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, усього за 11 місяців 2017 року запорізькі платники перерахували 3 мільярди 742,8 мільйона гривень, що на 982,5 мільйона або на 35,6 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вона підкреслила, що скарбниці громад отримали більше податку завдяки підвищенню мінімальних заробітних плат та зростанню їх середнього рівня у більшості галузей економіки регіону. Поряд із цим на наповнення бюджету позитивно впливають заходи з детінізації, у результаті яких громадяни отримують легальну роботу, а з виплачених доходів сплачуються належні суми податку.

Майже половина надходжень у січні-листопаді забезпечена від платників м. Запоріжжя – понад 1,7 мільярда, суб'єкти господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів спрямували 411 мільйонів, м. Енергодар, Кам'янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 401 мільйон, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 308 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 211 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 190 мільйонів.

Нагадаємо, адміністрування і сплату ПДФО регулює розділ IV Податкового кодексу України. Докладна інформація про податок, актуальні запитання-відповіді розміщені на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі: http://zir.sfs.gov.ua.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

м. Енергодар: рятувальники прийняли участь у заходах до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

опубліковано 14 груд. 2017 р., 05:00 isp web   [ оновлено 14 груд. 2017 р., 05:01 ]

м. Енергодар: рятувальники прийняли участь у заходах до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 

14 грудня в місті Енергодар біля пам’ятного знака ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбувся мітинг-реквієм, присвячений Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У заході взяли участь начальницький склад 1-ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, представники міської влади та ВП “Запорізька АЕС”, духовенство,  ліквідатори, жителі міста. 

Чорнобиль - не лише гірка трагедія, а й символ героїзму і мужності багатьох тисяч наших земляків, які ціною свого життя і здоров'я рятували людство від згубних наслідків аварії. Масштаби цієї трагедії могли бути значно більше, якби не мужність та самопожертва героїв-ліквідаторів.

З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту нагородила пам’ятною медаллю «Ліквідаторів наслідків ядерної катастрофи» Хорошевського Григорія Максимовича колишнього молодшого інспектора 26-ї самостійної воєнізованої частини по охороні м. Енергодар Управління пожежної охорони Управління внутрішніх справ Запорізької області.

Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та поклали квіти до пам’ятного знака. Протягом тижня у навчальних закладах міста проводитимуться тематичні уроки пам'яті, бесіди, виставки малюнків. У бібліотеках централізованої бібліотечної системи міста організовані тематичні викладки літератури та періодичних видань, присвячені історії Чорнобильської катастрофи.

1-ДПРЗ Головного управління

ДСНС України у Запорізькій області


 

Представникам запорізьких агропідприємств роз'яснили особливості оподаткування ПДВ та реєстрації податкових накладних

опубліковано 14 груд. 2017 р., 04:51 isp web   [ оновлено 14 груд. 2017 р., 04:55 ]

Представникам запорізьких агропідприємств роз'яснили особливості оподаткування ПДВ та реєстрації податкових накладних

 

"Як уникнути блокування податкових накладних?", "Які останні новації в оподаткуванні ПДВ?" – на ці та інші питання платників фахові відповіді надали представники фіскальної служби області.

Сьогодні у Запоріжжі Головне управління ДФС області та громадська організація "Всеукраїнський бухгалтерський клуб" провели спільний семінар для керівників та бухгалтерів агропідприємств регіону щодо особливостей адміністрування і сплати ПДВ та реєстрації податкових накладних.

Як повідомив на початку семінару головний редактор видання "Баланс-Агро" Сергій Наумов, ці теми останнім часом залишаються одними із найактуальніших для бізнесу, а зміни у законодавчій базі потребують постійної інформаційної підтримки.

Під час заходу представники фіскальної служби докладно зупинились на аспектах роботи Системи моніторингу відповідності податкових накладних та розрахунків коригування (СМКОР).

Начальник управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Запорізькій області Дмитро Шаповалов наголосив, що новації у системі електронного адміністрування ПДВ стосуються удосконалення критеріїв оцінки ризиків. Особливо це важливо для сільгосппідприємств, оскільки відтепер таблиця даних платника враховується автоматично протягом 5 робочих днів. Для цього суб'єкт має відповідати кільком критеріям: сільгосптоваровиробник включений до реєстру дотацій, має не менше 200 Га землі, до 01.01.2017 року перебував на спецрежимі з ПДВ, протягом поточного року не змінювалися директор та засновники.

Як не допустити або виправити помилки під час складання повідомлення-розрахунку коригування для подання податкової звітності з ПДВ – докладно ці питання висвітлили заступники начальників управлінь Мелітопольського та Вознесенівського управлінь ГУ ДФС у Запорізькій області Марина Коновалова та Олена Михайличенко. Вони розглянули проблемні ситуації при реєстрації розрахунків коригування до спецрежимних податкових накладних та шляхи вирішення, надали практичні поради як попередити блокування ПН, щодо дій платника ПДВ при зупиненні реєстрації ПН, а також розповіли про особливості оподаткування у різних ситуаціях сільськогосподарських підприємств.

У ході заходу представники агробізнесу отримали відповіді від фахівців ДФС та "Всеукраїнського бухгалтерського клубу".

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Наповнення бюджету

опубліковано 14 груд. 2017 р., 04:51 isp web   [ оновлено 14 груд. 2017 р., 04:51 ]

Юліана Козаченко: "Запорізький бізнес сплатив до держбюджету 5 мільярдів гривень"

 

Запорізькі платники податків з початку року направили до державного бюджету понад 5 мільярдів гривень (без врахування показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко. Вона зазначила, що рівень минулорічної сплати перевищено на 1,2 мільярда гривень.

Із загальної суми більш ніж 2,3 мільярда – це надходження з податку на додану вартість, що на 647,6 мільйона більше, ніж торік. Крім того, держбюджет отримав 1,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з січнем-листопадом 2016 року зростання склало 327 мільйонів.

Підприємства регіону направили близько 546 мільйонів гривень податку на прибуток, що перевищує минулорічну суму на 117 мільйонів. Крім цього, з початку року надійшло 618 мільйонів гривень рентної плати, 382 мільйони гривень військового збору, що більше даних минулого року, відповідно, на 48 та 76,7 мільйона.

Більша частина податкових надходжень забезпечена завдяки сумлінній сплаті податків. Запорізький бізнес своєчасно виконує свої податкові зобов'язання. У свою чергу, фіскальна служба продовжує розвивати сервіси для платників, передусім, електронний формат взаємодії. Це дозволяє удосконалювати сервісну складову для потреб суб'єктів підприємництва і громадян, – підкреслила Юліана Козаченко.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Юліана Козаченко: "Доходи бюджетів запорізьких громад зросли на 1,2 мільярда гривень"

опубліковано 14 груд. 2017 р., 04:50 isp web   [ оновлено 14 груд. 2017 р., 04:50 ]

Юліана Козаченко: "Доходи бюджетів запорізьких громад зросли на 1,2 мільярда гривень"

 

З початку 2017 року до місцевих бюджетів Запорізької області забезпечені 6,5 мільярда гривень (без врахування рівня сплати податків великих підприємств, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це на 1,2 мільярда або на 22,4 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року.

Із загальної суми податкових платежів понад 57 відсотків займає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло більш ніж 3,7 мільярда. Рівень 11 місяців 2016 року перевищено на 982 мільйони або на 35 відсотків.

На другому місці – плата за землю. Запорізькі користувачі землі перерахували до місцевого бюджету майже 1 мільярд, що більше минулорічних показників на 135 мільйонів.

Платники єдиного податку спрямували 924 мільйони, збільшивши відрахування порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 273 мільйони або на 42 відсотки.

Від реалізації у роздрібній торгівлі підакцизних товарів місцева казна отримала майже 264 мільйони гривень акцизного податку.

Оподаткування майна залучило до бюджетів понад 80 мільйонів, що на 30 мільйонів більше, ніж торік. Зокрема, податку на нерухомість надійшло 72,7 мільйона, 7,3 мільйона – транспортного податку.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Стережіться аферистів! Реєстрація податкових накладних відбувається лише в межах чинного законодавства

опубліковано 14 груд. 2017 р., 04:44 isp web   [ оновлено 14 груд. 2017 р., 04:49 ]

Стережіться аферистів! Реєстрація податкових накладних відбувається лише в межах чинного законодавства

 

Час від часу представники бізнес-спільноти регіону отримують інформацію про осіб, які за винагороду нібито можуть "позитивно" вплинути на реєстрацію податкових накладних у Єдиному реєстрі.

Фіскальна служба Запорізької області застерігає підприємців від користування подібними послугами та повідомляє, що, реєстрація податкових накладних відбувається тільки в межах чинного законодавства. Вплинути на цю процедуру може лише сам платник податків, підготувавши та надавши необхідний пакет документів. Аферисти, що обіцяють прискорити цей процес, зловживають довірою та маніпулюють інформацією, щодо механізмів роботи СМКОР.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України рішення про реєстрацію податкової накладної або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається комісією ДФС тільки на підставі пояснень та/або копії документів про підтвердження реальності операцій.

Крім того, останні зміни, внесені Наказом МФУ від 09.11.2017 №926, передбачають попереднє подання Таблиці даних платника без наявності факту зупинення реєстрації податкової накладної. Врахування такої Таблиці фіскальною службою протягом 5 робочих днів, дозволить в подальшому уникнути блокування податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі.

Наголошуємо: жодних інших способів розблокування податкових накладних у Єдиному реєстрі не існує.

Для інформаційної підтримки представників бізнесу в Головному управлінні ДФС у Запорізькій області щоденно працюють "гарячі лінії" з питань реєстрації податкових накладних, у Територіальних органах ГУ ДФС області створені телефонні лінії з надання консультацій платникам з питань роботи системи електронного адміністрування ПДВ. Відповідна інформація розміщена на субсайті Головного управління ДФС у Запорізькій області у розділі "Анонси".

Крім того, регулярно проводяться робочі зустрічі із суб'єктами господарювання з питань, які виникають у них під час реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

1-10 of 585