Доступ до публічної інформації

                галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів


Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

Оформлення інформаційного запиту

- поштою на адресу: вул. Курчатова, 11, м.Енергодар Запорізької області, 71502 (3 позначкою на конверті "Публічна інформація" )

- факсом: (06139) 3 22 53;

- електронною поштою: infozapyt@en.gov.ua;

- за телефоном: (06139) 4 08 43

Реєстрація запитів на отримання публічної інформації здійснюється у відділі по роботі зі зверненнями громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету (каб. 313) 

Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат