Бюджет м.Енергодар


Виконання бюджету міста Енергодар за період з 09 по 13 жовтня 2017 року

опубліковано 19 жовт. 2017 р., 00:52 isp web   [ оновлено 19 жовт. 2017 р., 06:48 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 09 по 13 жовтня 2017 року


        В період з 09 по 13 жовтня 2017 року надходження до бюджету міста склали 8 619 954,74грн.
        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 2 307 653,63грн., а саме:
        - на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 180 000грн. або 7,8% загального обсягу;
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 1 200грн.;
        - на відрядження - 60грн.;
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 787грн.;
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 36 069,77грн. або 1,6% загального обсягу;
        - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 685 747,93грн. або 73,1% загального обсягу (у т. ч. видатки на проведення дезінфекції та дератизації відкритих територій міста за рахунок коштів цільового фонду міського бюджету для КП «ЦД «Промінь» - 8 128,58);
        - на соціальне забезпечення – 26 042,96грн. або 1,1% загального обсягу;
        - на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 377 745,97грн. або 16,4% загального обсягу.
        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 206 829,96грн. або 9% загального обсягу видатків.
        За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.
        В період з 09 по 13 жовтня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:
        - на виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 62 442,43грн.;
        - за рахунок освітньої субвенції – 2 960 100грн.;
        - за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.
        В період з 09 по 13 жовтня 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3 255,9тис.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 02 по 06 жовтня 2017 року

опубліковано 11 жовт. 2017 р., 05:29 isp web   [ оновлено 11 жовт. 2017 р., 05:29 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 02 по 06  жовтня 2017 року


        В період з 02 по 06 жовтня 2017 року надходження до бюджету міста склали 28 184 380,46грн.
        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 12 607 992,07грн., а саме:
        - на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 7 488 428грн. або 59,4% загального обсягу;
        - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 104 510,91грн. або 0,8% загального обсягу;
        - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4 500грн. або 0,1% загального обсягу;
        - на продукти харчування – 780 488грн. або 6,2% загального обсягу;
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 318 904,70рн. або 2,5% загального обсягу;
        - на відрядження - 57 189,49грн. або 0,5% загального обсягу;
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 507 892,16грн. або 4% загального обсягу;
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 577 318,22грн. або 20,4% загального обсягу;
        - на соціальне забезпечення –45 193,76грн. або 0,4% загального обсягу;
        - на інші поточні видатки – 103 387грн. або 0,8% загального обсягу;
        - на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 620 179,83грн. або 4,9% загального обсягу.
        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 8 826 501,92грн. або 70% загального обсягу видатків.
        В період з 02 по 06 жовтня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:
        - на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3 531 444,68грн.;
        - за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.;
        - за рахунок освітньої субвенції – 2 960 100грн.
        - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 39 843грн.;
        - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 257 645грн. В період з 02 по 06 жовтня 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 112,8тис.грн.

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за вересень 2017 року

опубліковано 8 жовт. 2017 р., 22:30 isp web   [ оновлено 8 жовт. 2017 р., 22:31 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за вересень 2017 року


Протягом  вересня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 59 114 733,31грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  56 701 347,93грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 18 562 860,49грн.;

- надходження до спеціального фонду – 2 413 385,38грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за вересень 2017 року здійснені на суму 51 521 568,91грн., в тому числі по загальному фонду – 49 974 547,95грн. та спеціальному фонду – 1 547 020,96грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у вересні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 10,7% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  24 713 921,24грн. або 49,5% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 219 138,50грн. або 0,4% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 41 089,90грн. або 0,1%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 436 665,17грн.  або 2,9% загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –                   826 366,98грн. або 1,7% загального обсягу, на видатки на відрядження – 134 418,39грн. або 0,3% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 372 763,42грн. або 0,7% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 6 570 633,08грн. або 13,1% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 2 164 257,52грн. або 4,3% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 8 096 430,21грн. або 16,2% загального обсягу, на інші поточні видатки – 45 163,54грн. або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста по галузям  займають кошти на фінансування установ освіти– 41,4% та соціальний захист та соціальне забезпечення – 17,6%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 11,9%, видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 10,7%) – 10,9%, державне управління – 9,4%, транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика  - 0,5%, культура і мистецтво – 4,3%, житлово-комунального господарства – 3,6%, фізична культура і спорт – 0,4%.

На фінансування захищених статей видатків у вересні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 37 535 843,69грн. або 75,1%  загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у вересні 2017 року, які  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), цільового фонду та іншої субвенції з обласного бюджету  склали 1 547 020,96грн. та направлені:

-     на експертизу проекту реконструкції діючої будівлі під розташування спорткомплексу по вул. Придніпровська, 10 Енергодарська ДЮСШ з боксу ім. В.Р. Манзулі – 9 270,80грн. або 0,6% загального обсягу;

-     на придбання обладнання для облаштування дитячого майданчика  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) "Чебурашка" №4 (за рахунок іншої субвенції) – 49 762грн. або 3,2 % загального обсягу;

-     на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проектів на капітальні ремонти дитячих дошкільних закладів – 60 017,46грн., або 3,9 % загального обсягу;

-     на капітальний ремонт будівлі дитячої художньої школи за адресою: вул. Українська, 25 Б, (за рахунок іншої субвенції) – 437 848,44грн. або 28,3 % загального обсягу;

-         на облаштування сучасних медіатек: капітальний ремонт приміщення   Енергодарського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад" № 6 за адресою: вул. Будівельників, 14 (за рахунок іншої субвенції) –             10 191,40грн. або 0,6 % загального обсягу;

-     на поповнення бібліотечного фонду для бібліотеки міста – 65 000грн. або 4,2% загального обсягу;

-     на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 716 092,75грн. або 46,3%  загального обсягу;

-     на попередню оплату для розробки проектно-кошторисної документації на заміну ліфтів в комплекті з пусконалагоджувальними  роботами житлових будинків – 16 986,33грн. або 1,1% загального обсягу;

-     на попередню оплату проекту та експертизи по встановленню приладів обліку теплової енергії, гарячого та холодного водопостачання у житлових будинках – 9 141,66грн. або 0,6 % загального обсягу;

-     на придбання комп’ютерної техніки для управління комунальної власності та КП «Ритуал»   – 151 397,88грн. або 9,8% загального обсягу;

-     на проведення дезінфекції та дезінсекції  відкритих територій міста за рахунок коштів цільового фонду міського бюджету для КП «ЦД «Промінь» - 21 312,24 або 1,4% загального обсягу.

        У вересні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 11,5млн.грн.

Виконання бюджету міста Енергодара за період з 18 по 22 вересня 2017 року

опубліковано 27 вер. 2017 р., 00:53 isp web   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 00:53 ]

Виконання бюджету міста Енергодара за період 
з 18 по 22 вересня 2017 року 

        В період з 18 по 22 вересня 2017 року надходження до бюджету міста склали 7 793 877,49грн.
        За цей же період згідно з графіком фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 9 059 765,54грн., а саме:
        - на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 6 655 361,31грн. або 73,5% загального обсягу;
        - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 104 457,90грн. або 1,2% загального обсягу;
        - на продукти харчування – 993 000грн. або 11% загального обсягу;
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 137 432,69грн. або 1,5% загального обсягу;
        - на відрядження - 84 205,84грн. або 0,9% загального обсягу;
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 127 653,27рн. або 1,4% загального обсягу;
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 390 526,67грн. або 4,3% загального обсягу;
        - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 176 537,44грн. або 1,9% загального обсягу;
        - на соціальне забезпечення – 96 868,21грн. або 1,1% загального обсягу;
        - на інші поточні видатки – 1 344,70грн.;
        - на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 287 391,15грн. або 3,2% загального обсягу;
        - на попередню оплату проекту та експертизи по встановленню приладів обліку теплової енергії, гарячого та холодного водопостачання у житлових будинках – 4 986,36грн.
        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 7 872 882,79грн. або 86,9% загального обсягу видатків.
        За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.
        В період з 18 по 22 вересня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:
        - на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 549 473,4грн.

        В період з 18 по 22 вересня 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 1 741,3тис.грн.

Виконання бюджету міста Енергодара за період з 11 по 15 вересня 2017 року

опубліковано 20 вер. 2017 р., 21:45 isp web   [ оновлено 20 вер. 2017 р., 21:47 ]

Виконання бюджету міста Енергодара за період

з 11 по 15 вересня 2017 року

 

        В період з 11 по 15 вересня 2017 року надходження до бюджету міста склали 7 643 278,27грн.
        За цей же період згідно з графіком фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 728 573,41грн., а саме:
        - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 20 000грн. або 2,8% загального обсягу;
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 45 205,65грн. або 6,2% загального обсягу;
        - на відрядження - 12 880грн. або 1,8% загального обсягу;
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 4 617,99рн. або 0,6% загального обсягу;
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 50 162,50грн. або 6,9% загального обсягу;
        - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 151 831,30грн. або 20,8% загального обсягу (у т. ч. видатки на проведення дезінфекції та дезінсекції відкритих територій міста за рахунок коштів цільового фонду міського бюджету для КП «ЦД «Промінь» - 21 312,24 або 2,9% загального обсягу);
        - на соціальне забезпечення – 255 283,76грн. або 35% загального обсягу;
        - на придбання комп’ютерної техніки для управління комунальної власності та КП «Ритуал» – 151 397,88грн. або 20,8% загального обсягу;
        - на розробку проектно-кошторисної документації на заміну ліфтів для управління комунальної власності – 16 986,33грн. або 2,3% загального обсягу;
        - на проходження експертизи проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»№6 – 3 828грн. або 0,5% загального обсягу;
        - на розробку проекту по капремонту дороги по проспекту Енергетиків – 16 380грн. або 2,3% загального обсягу.

        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 259 901,75грн. або 35,7% загального обсягу видатків.
        В період з 11 по 15 вересня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:
        - за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.;
        - за рахунок освітньої субвенції – 2 960 100грн.
        В період з 11 по 15 вересня 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 2 856тис.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 04 по 08 вересня 2017 року

опубліковано 13 вер. 2017 р., 01:24 isp web   [ оновлено 13 вер. 2017 р., 01:24 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 04 по 08 вересня 2017 року


        В період з 04 по 08 вересня 2017 року надходження до бюджету міста склали 20 530 413,02грн.
        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 14 899 554,66грн., а саме:
        - на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 9 581 708,69грн. або 64,3% загального обсягу;
        - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 22 806,80грн. або 0,2% загального обсягу;
        - на продукти харчування – 586 488грн. або 3,9% загального обсягу;
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 457 135,97грн. або 3,1% загального обсягу;
        - на відрядження - 128 384,77грн. або 0,9% загального обсягу;
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 226 579,7грн. або 1,5% загального обсягу;
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 732 246,97грн. або 18,3% загального обсягу;
        - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 109 132,76грн. або 7,4% загального обсягу;
        - на інші поточні видатки – 55 071грн. або 0,4% загального обсягу.
        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 10 394 776,39грн. або 69,8,3% загального обсягу видатків.
        За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.
        В період з 04 по 08 вересня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:
        - за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.;
        - за рахунок освітньої субвенції – 2 960 100грн.;
        - на виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 62 442,43грн.;
        - на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3 904 934,65грн.;
        - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 257 645грн.;
        - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 39 857грн.

        В період з 04 по 08 вересня 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 1 066,3тис.грн.

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за серпень 2017 року

опубліковано 7 вер. 2017 р., 04:56 isp web   [ оновлено 7 вер. 2017 р., 04:56 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за серпень 2017 року


        Протягом  серпня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 65 551 728,80грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  49 377 873,84грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 10 913 854,88грн.;

- надходження до спеціального фонду – 16 173 854,96грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 1 113 918,00грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за серпень 2017 року здійснені на суму 40 892 682,91грн., в тому числі по загальному фонду – 37 021 725,63грн. та спеціальному фонду – 3 870 957,28грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у серпні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 14,5% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  16 267 635,25грн. або 43,9% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 545 567,21грн. або 1,5% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 90 022,97грн. або 0,2%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 356 299,65грн.  або 1%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  746 054,44грн. або 2% загального обсягу, на видатки на відрядження – 65 018,30грн. або 0,2% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 308 296,79грн. або 0,8% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 6 256 251,08грн. або 16,9% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 2 960 217,95грн. або 8% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 3 920 924,89грн. або 10,6% загального обсягу, на інші поточні видатки – 151 737,10грн. або 0,4

% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти– 31,3% та соціальний захист та соціальне забезпечення – 12,8%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 16,1%, видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 14,5%) – 14,7%, державне управління – 14%, культура і мистецтво – 3,6%, житлово-комунального господарства – 7,2%, фізична культура і спорт – 0,3%.

На фінансування захищених статей видатків у серпні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 26 296 879,55грн. або 71%  загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у серпні 2017 року, які  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  склали 3 666 836,92грн. та направлені:

-     на капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ з боксу ім. В.Р. Манзулі – 265 253,53грн. або 7,2% загального обсягу;

-     на виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування ЕДЮСШ з боксу ім. В.Р. Манзулі, інженерно-геодезичні вишукувальні роботи по створенню планів у графічному та цифровому вигляді розташування школи з боксу – 14 509грн. або 0,4% загального обсягу;

-     на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проектів для установ освіти – 147 448,92грн. або 4% загального обсягу;

-     на придбання велотренажеру, м’яких модулів, брусу, комп’ютерної техніки (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) для установ освіти – 99 353грн. або 2,7% загального обсягу;

-     на поповнення бібліотечного фонду для установ культури – 40 000грн. або 1,1% загального обсягу;

-     на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків для управління комунальної власності – 2 960 541,34грн. або 80,7%  загального обсягу;

-     на попередню оплату для розробки проектно-кошторисної документації на заміну ліфтів в комплекті з пусконалагоджувальними  роботами для управління комунальної власності – 70 161,13грн. або 2% загального обсягу;

-     на придбання насосів із станцією захисту та керування для комунального підприємства  "ЦД "Промінь" – 69 570грн. або 1,9% загального обсягу.

 

         У серпні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 12,1млн.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 07 по 11 серпня 2017 року

опубліковано 16 серп. 2017 р., 03:44 isp web   [ оновлено 16 серп. 2017 р., 04:03 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 07 по 11 серпня 2017 року


        В період з 07 по 11 серпня 2017 року надходження до бюджету міста склали 10 128 945,03грн.
        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 11 747 464,03грн., а саме на наступні галузі:


СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 
МІСТА ЕНЕРГОДАРА З 07 ПО 11 серпня 2017 РОКУ 
В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ


 

        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів:
        - на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 6 341 154грн. або 54% загального обсягу;
        - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 41 031,76грн. або 0,4% загального обсягу;
        - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 26 000грн. або 0,2% загального обсягу;
        - на продукти харчування – 463 942грн. або 3,9% загального обсягу;
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 369 841,57грн. або 3,2% загального обсягу;
        - на відрядження - 64 034грн. або 0,5% загального обсягу;
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 91 952,65грн. або 0,8% загального обсягу;
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 582 028,92грн. або 22% загального обсягу;
        - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 238 207,55грн. або 10,5% загального обсягу;
        - на соціальне забезпечення – 344 139,68грн. або 2,9% загального обсягу;
        - на інші поточні видатки – 25 576грн. або 0,2% загального обсягу;
        - на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 159 555,90грн. або 1,4% загального обсягу.
        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 7 267 188,33грн. або 61,9% загального обсягу видатків.
        За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.
        В період з 07 по 11 серпня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:
        - на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3 383 956,56грн.
        - на виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 62 442,43грн.
    
        В період з 07 по 11 серпня 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3 164,9тис.грн.Виконання бюджету міста Енергодар за період з 31 липня по 04 серпня 2017 року

опубліковано 9 серп. 2017 р., 00:06 isp web   [ оновлено 9 серп. 2017 р., 00:06 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 31 липня по 04 серпня 2017 року


В   період  з  31 липня  по 04 серпня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  19 248 296,89грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 1 290 894,94грн., а саме:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 555 144,00грн. або 43% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 11 300грн. або 0,9% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 30 141,27грн. або 2,3% загального обсягу;

-          на відрядження -  548,32грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 693 761,35грн. або 53,7% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 555 144,00грн. або 43% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,66грн.

В період з 31 липня по 04 серпня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами– 39 850грн.;

-   за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 57 647грн.;

-   за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.;

-   за рахунок освітньої субвенції – 1 230 150грн.

 

В період з 31 липня по 04 серпня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені      проплати   за   незахищеними   статтями  видатків  бюджету  на  загальну   суму 2 707,7тис.грн.

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за липень 2017 року

опубліковано 4 серп. 2017 р., 01:43 isp web   [ оновлено 4 серп. 2017 р., 01:45 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за липень 2017 року


Протягом  липня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 51 467 975,87грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  50 778 071,14грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 11 824 750,85грн.;

- надходження до спеціального фонду – 689 904,73грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за липень 2017 року здійснені на суму 39 217 431,34грн., в тому числі по загальному фонду – 36 923 127,57грн. та спеціальному фонду – 2 294 303,77грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у липні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 14,5% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  15 935 422,66грн. або 43,1% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 428 330,73грн. або 1,1% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 207 995,76грн. або 0,6%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 221 908,81грн.  або 0,6%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  781 238,92грн. або 2,1% загального обсягу, на видатки на відрядження – 83 345,93грн. або 0,2% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 213 486,77грн. або 0,6% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 6 669 445,2грн. або 18,1% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 2 839 240,89грн. або 7,7% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 4 164 208,2грн. або 11,3% загального обсягу, на інші поточні видатки – 24 803,7грн. або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти– 27,4% та соціальний захист та соціальне забезпечення – 13,2%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 16,9%, видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 14,5%) – 15%, державне управління – 16,4%, культура і мистецтво – 3,1%, житлово-комунального господарства – 7,4%, фізична культура і спорт – 0,6%.

На фінансування захищених статей видатків у липні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 26 096 722,2грн. або 70,7%  загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у липні 2017 року, які  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  склали 2 294 303,77грн. та направлені:

-   на капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ з боксу ім.В.Р.Манзулі – 207 667,07грн. або 9% загального обсягу;

-   на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проектів для установ освіти – 125 193,42грн. або 5,5% загального обсягу;

-   на поповнення бібліотечного фонду та придбання  комп'ютерної техніки для установ культури – 70 130грн. або 3,1% загального обсягу;

-   на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків для управління комунальної власності – 1 891 313,28грн. 82,4% загального обсягу;

У липні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 10,8млн.грн.

1-10 of 183