Бюджет м.Енергодар


Виконання бюджету міста Енергодар за період з 12 по 16 червня 2017 року

опубліковано 20 черв. 2017 р., 01:49 міська рада   [ оновлено 20 черв. 2017 р., 03:00 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 12 по 16 червня 2017 року


В   період  з  12  по 16 червня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  17 223 099грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 2 699 056,68грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА  ФІНАНСУВАННЯ  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ

МІСТА  ЕНЕРГОДАРА  З 12 ПО 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙФінансування з міського бюджету за вищезазначений період в розрізі економічної класифікації має наступний вид:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 12 200грн. або 0,4% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 121 264,91грн. або 4,5% загального обсягу;

-          на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 241 238грн. або 8,9% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 51 167,09грн. або 1,9% загального обсягу;

-          на відрядження -  10 356,78грн. або 0,4% загального обсягу;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 9 276,92грн. або 0,3% загального обсягу;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 421 350,40грн. або 15,6% загального обсягу;

-          на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 750 322,79грн. або 27,8% загального обсягу;

-          на соціальне забезпечення – 506 472,02грн. або 18,8% загального обсягу;

-          на інші поточні видатки – 7 093,69грн. або 0,3% загального фонду;

-          на придбання комп’ютерної техніки – 104 725,99грн. або 3,9% загального фонду;

-          на проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, що передбачаються до продажу – 29 000грн. або 1,1% загального фонду;

-          на оплату дезінфекції та дератизації території для КП «ЦД «Промінь» - 14 728,69грн. або 0,5% загального обсягу;

-          на капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ з боксу ім.В.Р.Манзулі – 209 317,40грн. або 7,8% загального обсягу;

-          на поповнення бібліотечного фонду та придбання меблів для установ культури – 210 542грн. або 7,8% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 769 186,94грн. або 28,5% загального обсягу видатків.

В період з 12  по 16 червня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   за рахунок освітньої субвенції – 7 419 400грн.;

-   за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.;

 

В період з 12  по 16 червня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 1 781,1тис.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 12 по 16 червня 2017 року

опубліковано 13 черв. 2017 р., 21:43 міська рада   [ оновлено 13 черв. 2017 р., 21:44 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період 
з 12 по 16 червня 2017 року 

        В період з 12 по 16 червня 2017 року надходження до бюджету міста склали 24 254 507,48грн.
        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 2 362 039,78грн., а саме:
        - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 831,20грн. або 0,1% загального обсягу;
        - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 11 464,67грн. або 0,5% загального обсягу;
        - на продукти харчування – 792 000,00грн. або 33,5% загального обсягу;
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 27 334,46грн. або 1,2% загального обсягу;
        - на відрядження - 390,00грн.;
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 20 415,90грн. або 0,9% загального обсягу;
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 19 240,00грн. або 0,8% загального обсягу;
        - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 403 697,56грн. або 59,4% загального обсягу;
        - на соціальне забезпечення – 79 762,32грн. або 3,4% загального обсягу;
        - на інші поточні видатки – 4 903,67грн. або 0,2% загального фонду;
        - на придбання комп’ютерної техніки для установ органів місцевого самоврядування – 104 725,99грн. або 0,2% загального фонду;
        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 903 642,89грн. або 38,3% загального обсягу видатків.
        В період з 12 по 16 червня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:
        - за рахунок освітньої субвенції – 7 419 400грн.;
        - за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.;

        В період з 13 по 17 лютого 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 1 180,4тис.грн.

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за травень 2017 року

опубліковано 2 черв. 2017 р., 03:47 міська рада

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за травень 2017 року


Протягом  травня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 72 189 747,19грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  57 094 512,40грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 19 129 663,82грн.;

- надходження до спеціального фонду – 15 095 234,79грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за травень 2017 року здійснені на суму 59 686 221,43грн., в тому числі по загальному фонду – 59 686 221,43грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у травні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 9,0% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  24 401 614,11грн. або 40,9% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 398 943,91грн. або 0,7% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 503 785,29грн. або 0,8%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 655 776,78грн.  або 2,8%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  480 412,81грн. або 0,8% загального обсягу, на видатки на відрядження – 200 729,71грн. або 0,3% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 830 214,33грн. або 1,4% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 814 080,41грн. або 1,3% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 19 499 635,02грн. або 32,7% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 5 359 464,25грн. або 9,0% загального обсягу, на інші поточні видатки – 187 864,81грн. або 0,3% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування житлово-комунального господарства – 32,3% та установ освіти– 28,9%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 10,6%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,2%, видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 9,0%) – 9,7%, державне управління – 4,4%, культура і мистецтво – 3,4%, фізична культура і спорт – 0,5%.

На фінансування захищених статей видатків у травні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 38 104 554,76грн. або 63,8%  загального обсягу видатків.

У травні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 21,6млн.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 03 по 05 травня 2017 року

опубліковано 11 трав. 2017 р., 05:17 міська рада   [ оновлено 11 трав. 2017 р., 05:17 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 03 по 05 травня 2017 року


В   період  з  03  по 05 травня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  24 810 999,96грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 11 828 791,24грн., а саме:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано –   8 301 492,77грн. або 70,2% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 310 185,59грн. або 2,6% загального обсягу;

-          на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 255 000грн. або 2,2% загального обсягу;

-          на продукти харчування – 1 373 628грн. або 11,6% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 330 029,59грн. або 2,8% загального обсягу;

-          на відрядження -  103 086,54грн. або 0,9% загального обсягу;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 561 365,93грн. або 4,7% загального обсягу;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 294 270,80грн. або 2,5% загального обсягу;

-          на соціальне забезпечення – 176 369,02грн. або 1,5% загального обсягу;

-          на інші поточні видатки – 123 363грн. або 1,0% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 10 667 855,72грн. або 90,2% загального обсягу видатків.

В період з 03  по 05 травня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 204 489грн.;

-   за рахунок освітньої субвенції – 4 420 900грн.;

-   за рахунок медичної субвенції – 1 878 000,00грн.;

-   на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 57 647,00грн.;

-   на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  1 029,00грн.

 

В період з 03  по 05 травня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 37,7тис.грн.

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за квітень 2017 року

опубліковано 4 трав. 2017 р., 03:29 міська рада   [ оновлено 4 трав. 2017 р., 03:29 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за квітень 2017 року


Протягом  квітня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 56 757 555,81грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  55 728 862,56грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 15 059 157,57грн.;

- надходження до спеціального фонду – 1 028 693,25грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за квітень 2017 року здійснені на суму 39 343 097,01грн., в тому числі по загальному фонду – 39 321 266,52грн. та спеціальному фонду – 21 830,49

Із загального обсягу здійснених видатків у квітні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн. або 13,6% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  23 248 533,17грн. або 59,1% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 554 068,38грн. або 1,4% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 24 019,98грн. або 0,1%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 450 153,94грн.  або 3,7%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  524 925,91грн. або 1,3% загального обсягу, на видатки на відрядження – 129 638,54грн. або 0,3% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1 124 599,11грн. або 2,9% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 682 020,88грн. або 1,7% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 1 280 669,14грн. або 3,3% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 4 923 821,52грн. або 12,5% загального обсягу, на інші поточні видатки – 25 115,95грн. або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти – 41,6% та видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 13,6%) – 14,9%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 14,5%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 14,1%, державне управління – 7,3%, культура і мистецтво – 4,3%, житлово-комунального господарства – 2,7%, фізична культура і спорт – 0,5%, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 0,1%.

На фінансування захищених статей видатків у квітні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 36 124 827,72грн. або 91,9%  загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у квітні 2017 року спрямовані:

-                     на оплату дезінфекції та дератизації території для КП «ЦД «Промінь» - 21 830,49грн. або 100% загального обсягу.

У квітні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3,2млн.грн. 

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 18 по 21 квітня 2017 року

опубліковано 24 квіт. 2017 р., 05:38 міська рада   [ оновлено 24 квіт. 2017 р., 05:38 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 18 по 21 квітня 2017 року


В   період  з  18  по 21 квітня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  7 893 253,08грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 8 843 964,94грн., а саме:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 6 413 571грн. або 72,5% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60 950,99грн. або 0,7% загального обсягу;

-          на продукти харчування – 403 000грн. або 4,6% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 84 143,70грн. або 0,9% загального обсягу;

-          на відрядження -  22 115,49грн. або 0,3% загального обсягу;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 613 861,68грн. або 6,9% загального обсягу;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 78 322,03грн. або 0,9% загального обсягу;

-          на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 910 062,25грн. або 10,3% загального обсягу;

-          на соціальне забезпечення – 236 107,31грн. або 2,7% загального обсягу;

-          на оплату дезінфекції та дератизації території для КП «ЦД «Промінь» - 21 830,49грн. або 0,2% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 7 666 539,99грн. або 86,7% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.

В період з 18  по 21 квітня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-       на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 586 505,89грн.;

-       за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 57 647грн.

 

В період з 18  по 21 квітня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 366,6тис.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 10 по 14 квітня 2017 року

опубліковано 19 квіт. 2017 р., 00:01 міська рада

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 10 по 14 квітня 2017 року


В   період  з  10  по 14 квітня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  8 628 338,28грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 2 016 381,97грн., а саме:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 1 816 984грн. або 90,1% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 34 948,79грн. або 1,7% загального обсягу;

-          на відрядження -   8 200грн. або 0,4% загального обсягу;

-      на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 156 249,18грн. або 7,8% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 1 973 233,18грн. або 97,9% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.

В період з 10  по 14 квітня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   на виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  –  49 968,46грн.;

-   за рахунок освітньої субвенції – 2 960 100грн.;

-   за рахунок медичної субвенції – 3 756 000грн.;

-   на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  15 318,70грн.

 

В період з 10  по 14 квітня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 1 405,2тис.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 03 по 07 квітня 2017 року

опубліковано 10 квіт. 2017 р., 04:55 міська рада   [ оновлено 10 квіт. 2017 р., 04:55 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 03 по 07 квітня 2017 року


В   період  з  03  по 07 квітня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  26 656 346,60грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 9 846 387,56грн., а саме:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 6 245 015грн. або 63,4% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 756 051,32грн. або 7,7% загального обсягу;

-          на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 24 000грн. або 0,2% загального обсягу;

-          на продукти харчування – 1 105 514грн. або 11,2% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 285 099,36грн. або 2,9% загального обсягу;

-          на відрядження -  69 046,08грн. або 0,7% загального обсягу;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 149 295,86грн. або 1,5% загального обсягу;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 307 998,78грн. або 3,1% загального обсягу;

-          на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 831 989,67грн. або 8,5% загального обсягу;

-          на соціальне забезпечення – 26 372,49грн. або 0,3% загального обсягу;

-          на інші поточні видатки – 46 005грн. або 0,5% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 7 550 197,35грн. або 76,7% загального обсягу видатків.

В період з 03  по 04 квітня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 204 482грн.;

-   за рахунок освітньої субвенції – 3 369 072грн.;

-   на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3 890 641,82грн.

 

В період з 03  по 07 квітня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 563,4тис.грн.

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за березень 2017 року

опубліковано 10 квіт. 2017 р., 04:53 міська рада   [ оновлено 10 квіт. 2017 р., 04:54 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за березень 2017 року


Протягом  березня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 55 487 429,30грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  54 025 278грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 14 651 893,32грн.;

- надходження до спеціального фонду – 1 462 151,30грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за березень 2017 року здійснені на суму 40 598 022,94грн., в тому числі по загальному фонду – 40 598 022,94грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у березні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 13,2% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  23 274 757,12грн. або 57,3% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 485 452,82грн. або 1,2% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 22 091,31грн. або 0,1%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 482 533,24грн.  або 3,6%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  343 277,27грн. або 0,8% загального обсягу, на видатки на відрядження – 237 037,73грн. або 0,6% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 337 799,43грн. або 5,8% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 490 039,62грн. або 1,2% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 1 441 305,13грн. або 3,6% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 5 009 848,43грн. або 12,3% загального обсягу, на інші поточні видатки – 120 180,84грн. або 0,3% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти – 41,4% та охорона  здоров’я – 14,9%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 13,2%) – 13,8%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 13,6%, державне управління – 7,6%, культура і мистецтво – 4,7%, житлово-комунального господарства – 3,2%, фізична культура і спорт – 0,8%.

На фінансування захищених статей видатків у березні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 37 480 729,53грн. або 92,3%  загального обсягу видатків.

У березні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3,1млн.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 20 по 24 березня 2017 року

опубліковано 31 бер. 2017 р., 05:08 міська рада   [ оновлено 31 бер. 2017 р., 05:08 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 20 по 24 березня 2017 року


        В період з 20 по 24 березня 2017 року надходження до бюджету міста склали 12 489 947,41грн. 
        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 5 929 983,75грн., а саме: 
        - на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 3 938 067,00грн. або 66,4% загального обсягу; 
        - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 72 824,90грн. або 1,2% загального обсягу; 
        - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 11 264,19грн. або 0,2% загального обсягу; 
        - на продукти харчування – 161 000,00грн. або 2,7% загального обсягу; 
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 58 990,34грн. або 1,0% загального обсягу; 
        - на відрядження - 3 130,00грн. або 0,1% загального обсягу; 
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1 293 181,28грн. або 21,8% загального обсягу; 
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 122 679,58грн. або 2,1% загального обсягу; 
        - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 222 291,14грн. або 3,7% загального обсягу; 
        - на соціальне забезпечення – 46 555,32грн. або 0,8% загального обсягу. 
        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 5 450 067,79грн. або 91,9% загального обсягу видатків. 
        За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів у сумі 1 784 566,67грн. 
        В період з 20 по 24 лютого 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки: 
        - на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 194 946,76грн. 
        - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1 162,00грн. В період з 20 по 24 березня 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 152,0тис.грн.

1-10 of 166