Бюджет м.Енергодар


Виконання бюджету міста Енергодар за період з 07 по 11 серпня 2017 року

опубліковано 16 серп. 2017 р., 03:44 isp web   [ оновлено 16 серп. 2017 р., 04:03 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 07 по 11 серпня 2017 року


        В період з 07 по 11 серпня 2017 року надходження до бюджету міста склали 10 128 945,03грн.
        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 11 747 464,03грн., а саме на наступні галузі:


СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 
МІСТА ЕНЕРГОДАРА З 07 ПО 11 серпня 2017 РОКУ 
В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ


 

        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів:
        - на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 6 341 154грн. або 54% загального обсягу;
        - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 41 031,76грн. або 0,4% загального обсягу;
        - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 26 000грн. або 0,2% загального обсягу;
        - на продукти харчування – 463 942грн. або 3,9% загального обсягу;
        - на оплату послуг (крім комунальних) – 369 841,57грн. або 3,2% загального обсягу;
        - на відрядження - 64 034грн. або 0,5% загального обсягу;
        - на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 91 952,65грн. або 0,8% загального обсягу;
        - на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 582 028,92грн. або 22% загального обсягу;
        - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 238 207,55грн. або 10,5% загального обсягу;
        - на соціальне забезпечення – 344 139,68грн. або 2,9% загального обсягу;
        - на інші поточні видатки – 25 576грн. або 0,2% загального обсягу;
        - на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 159 555,90грн. або 1,4% загального обсягу.
        На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 7 267 188,33грн. або 61,9% загального обсягу видатків.
        За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.
        В період з 07 по 11 серпня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:
        - на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3 383 956,56грн.
        - на виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 62 442,43грн.
    
        В період з 07 по 11 серпня 2017 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3 164,9тис.грн.Виконання бюджету міста Енергодар за період з 31 липня по 04 серпня 2017 року

опубліковано 9 серп. 2017 р., 00:06 isp web   [ оновлено 9 серп. 2017 р., 00:06 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 31 липня по 04 серпня 2017 року


В   період  з  31 липня  по 04 серпня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  19 248 296,89грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 1 290 894,94грн., а саме:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 555 144,00грн. або 43% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 11 300грн. або 0,9% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 30 141,27грн. або 2,3% загального обсягу;

-          на відрядження -  548,32грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 693 761,35грн. або 53,7% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 555 144,00грн. або 43% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,66грн.

В період з 31 липня по 04 серпня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами– 39 850грн.;

-   за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 57 647грн.;

-   за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.;

-   за рахунок освітньої субвенції – 1 230 150грн.

 

В період з 31 липня по 04 серпня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені      проплати   за   незахищеними   статтями  видатків  бюджету  на  загальну   суму 2 707,7тис.грн.

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за липень 2017 року

опубліковано 4 серп. 2017 р., 01:43 isp web   [ оновлено 4 серп. 2017 р., 01:45 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за липень 2017 року


Протягом  липня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 51 467 975,87грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  50 778 071,14грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 11 824 750,85грн.;

- надходження до спеціального фонду – 689 904,73грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за липень 2017 року здійснені на суму 39 217 431,34грн., в тому числі по загальному фонду – 36 923 127,57грн. та спеціальному фонду – 2 294 303,77грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у липні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 14,5% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  15 935 422,66грн. або 43,1% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 428 330,73грн. або 1,1% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 207 995,76грн. або 0,6%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 221 908,81грн.  або 0,6%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  781 238,92грн. або 2,1% загального обсягу, на видатки на відрядження – 83 345,93грн. або 0,2% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 213 486,77грн. або 0,6% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 6 669 445,2грн. або 18,1% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 2 839 240,89грн. або 7,7% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 4 164 208,2грн. або 11,3% загального обсягу, на інші поточні видатки – 24 803,7грн. або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти– 27,4% та соціальний захист та соціальне забезпечення – 13,2%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 16,9%, видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 14,5%) – 15%, державне управління – 16,4%, культура і мистецтво – 3,1%, житлово-комунального господарства – 7,4%, фізична культура і спорт – 0,6%.

На фінансування захищених статей видатків у липні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 26 096 722,2грн. або 70,7%  загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у липні 2017 року, які  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  склали 2 294 303,77грн. та направлені:

-   на капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ з боксу ім.В.Р.Манзулі – 207 667,07грн. або 9% загального обсягу;

-   на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проектів для установ освіти – 125 193,42грн. або 5,5% загального обсягу;

-   на поповнення бібліотечного фонду та придбання  комп'ютерної техніки для установ культури – 70 130грн. або 3,1% загального обсягу;

-   на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків для управління комунальної власності – 1 891 313,28грн. 82,4% загального обсягу;

У липні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 10,8млн.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 24 по 28 липня 2017 року

опубліковано 31 лип. 2017 р., 06:11 isp web   [ оновлено 31 лип. 2017 р., 06:12 ]

В   період  з  24  по 28 липня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  12 392 578,88грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 2 747 583,77грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА  ФІНАНСУВАННЯ  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ

МІСТА  ЕНЕРГОДАРА  З 24 ПО 28 ЛИПНЯ 2017 РОКУ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙЗа цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів:

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 42 853,63грн. або 1,5% загального обсягу;

-          на відрядження -  80,72грн.;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 76,02грн.;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 116 698,16грн. або 4,3% загального обсягу;

-          на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 694 153,91грн. або 25,3% загального обсягу;

-          на інші поточні видатки – 1 408,05грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків для управління комунальної власності – 1 891 313,28грн. або 68,8% загального обсягу;

-          на виготовлення експертизи по капітальному ремонту покрівлі ЗОШ №7 – 1 000грн.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 76,02грн.

В період з 24  по 28 липня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-       на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  1 095,01грн.

 

В період з 24  по 28 липня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 5 576,0тис.грн. 

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 17 по 21 липня 2017 року

опубліковано 24 лип. 2017 р., 05:58 isp web   [ оновлено 24 лип. 2017 р., 05:59 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 17 по 21 липня 2017 року


В   період  з  17  по 21 липня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  8 058 740,90грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 10 436 786,38грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА  ФІНАНСУВАННЯ  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ

МІСТА  ЕНЕРГОДАРА  З 17 ПО 21 ЛИПНЯ 2017 РОКУ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ
За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 8 924 602,24грн. або 85,5% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 55 774,90грн. або 0,5% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 208 848,47грн. або 2,0% загального обсягу;

-          на відрядження -  8 581,36грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 73 252,60грн. або 0,7% загального обсягу;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 241 143,97грн. або 2,3% загального обсягу;

-          на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 386 130,21грн. або 3,7% загального обсягу;

-          на соціальне забезпечення – 57 914,84грн. або 0,6% загального обсягу;

-          на інші поточні видатки – 1 773,89грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування ДЮСШ з боксу ім.В.Р.Манзулі по вул. Придніпровська 10, інженерно-геодезичні вишукувальні роботи по створенню планів у графічному та цифровому вигляді розташування школи з боксу – 14 509грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на експертизу проекту реконструкції діючої будівлі під розташування спорткомплексу по вул. Придніпровська 10 для ДЮСШ з боксу ім.В.Р.Манзулі – 9 270,80грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ з боксу ім.В.Р.Манзулі – 201 699,60грн. або 1,9% загального обсягу;

-          на виготовлення проектної документації по капітальному ремонту харчоблоку ДНЗ №14, 3, дитячого майданчика ДНЗ №16, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 4, 3, по заміні вікон ДНЗ №4, покрівлі ДНЗ №5, ЗОШ №7, бетонного покриття доріжок ДНЗ №16,  санвузлів ЕБГ «Гармонія», басейна ЗОШ №7  тощо – 228 154,50грн. або 2,2% загального обсягу видатків;

-          на придбання комп’ютерної техніки для художнього виставочного залу – 25 130грн. або 0,2% загального обсягу видатків.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 9 055 769,68грн. або 86,8% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.

В період з 17  по 21 липня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 322 472,24грн.

 

В період з 17  по 21 липня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 1 260,6тис.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 10 по 14 липня 2017 року

опубліковано 18 лип. 2017 р., 05:04 isp web   [ оновлено 18 лип. 2017 р., 05:04 ]

В   період  з  10  по 14 липня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  6 554 677,64грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 1 839 919,87грн., а саме на наступні галузі:


СТРУКТУРА  ФІНАНСУВАННЯ  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ

МІСТА  ЕНЕРГОДАРА  З 10 ПО 14 ЛИПНЯ 2017 РОКУ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙЗа цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів:

-   на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 14 833грн. або 0,8% загального обсягу;

-   на оплату послуг  (крім комунальних) – 21 412,64грн. або 1,2% загального обсягу;

-   на відрядження - 7 836,17грн. або 0,4% загального обсягу;

-   на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6 608,44грн. або 0,4% загального обсягу;

-   на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 507 559,91грн. або 81,9% загального обсягу;

-   на соціальне забезпечення – 281 669,71грн. або 15,3% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 281 669,71грн. або 15,3% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.

В період з 10  по 14 липня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   на виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  –  62 442,43грн.;

-   за рахунок освітньої субвенції – 1 537 700грн.;

-   за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.

 

В період з 10  по 14 липня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 4 510,9тис.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 03 по 07 липня 2017 року

опубліковано 10 лип. 2017 р., 22:23 isp web   [ оновлено 10 лип. 2017 р., 22:23 ]

В   період  з  03  по 07 липня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  23 948 513,80грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 15 488 127,22грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА  ФІНАНСУВАННЯ  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ МІСТА  ЕНЕРГОДАРА

  З 03 ПО 07 ЛИПНЯ 2017 РОКУ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙЗа цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 9 842 072,40грн. або 63,6% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 345 534грн. або 2,2% загального обсягу;

-          на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 390 673грн. або 2,5% загального обсягу;

-          на продукти харчування – 363 948грн. або 2,4% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 822 580,96грн. або 5,3% загального обсягу;

-          на відрядження -  69 715грн. або 0,4% загального обсягу;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 327 099,89грн. або 2,1% загального обсягу;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 591 218,30грн. або 16,7% загального обсягу;

-          на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 300 070,76грн. або 1,9% загального обсягу;

-          на соціальне забезпечення – 40 870,41грн. або 0,3% загального обсягу;

-          на інші поточні видатки – 77 148грн. або 0,5% загального обсягу;

-          на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту капітального ремонту електричних мереж ДМШ – 12 500грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на виготовлення проектної документації по капітальному ремонту харчоблоку ДНЗ №14, 3, дитячого майданчика ДНЗ №16, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 4, 3, по заміні вікон ДНЗ №4, покрівлі ДНЗ №5, ЗОШ №7, санвузлів ЕБГ «Гармонія» тощо – 304 696,50грн. або 2,0% загального обсягу видатків.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 10 964 663,70грн. або 70,8% загального обсягу видатків.

В період з 03 по 07 липня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-   на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3 435 504,17грн.;

-   за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами– 204 490грн.;

-   за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 57 647грн.;

-   за рахунок медичної субвенції – 1 878 000грн.;

-   за рахунок освітньої субвенції – 1 537 700грн.

 

В період з 03 по 07 липня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 289,7тис.грн.

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за червень 2017 року

опубліковано 6 лип. 2017 р., 05:29 isp web   [ оновлено 6 лип. 2017 р., 05:29 ]

 Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за червень 2017 року

 

Протягом  червня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 66 086 515,78грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  64 627 067,08грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 24 191 230,99грн.;

- надходження до спеціального фонду – 1 459 448,70грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за червень 2017 року здійснені на суму 57 502 213,86грн., в тому числі по загальному фонду – 55 146 759,77грн. та спеціальному фонду – 2 355 454,09грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у червні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 9,7% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  39 856 405,14грн. або 72,3% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 618 365,99грн. або 1,1% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 395 042,16грн. або 0,7%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 362 588,11грн.  або 0,7%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  422 561,41грн. або 0,8% загального обсягу, на видатки на відрядження – 222 158,27грн. або 0,4% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 651 632,86грн. або 1,2% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 1 076 459,77грн. або 1,9% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 1 048 589грн. або 1,9% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 5 065 611,79грн. або 9,2% загального обсягу, на інші поточні видатки – 73 645,27грн. або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти– 51,5% та соціальний захист та соціальне забезпечення – 11,2%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 10,9%, видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 9,7%) – 10,1%, державне управління – 9,2%, культура і мистецтво – 5,1%, житлово-комунального господарства – 1,5%, фізична культура і спорт – 0,5%.

На фінансування захищених статей видатків у червні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 51 684 980,06грн. або 93,7%  загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у червні 2017 року, які  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  склали 456 970,39грн. та направлені:

-  на придбання меблів, кондиціонерів та поповнення бібліотечного фонду для установ культури – 106 270грн. або 23,3% загального обсягу;

-  на проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, що передбачаються до продажу – 29 000грн. або 6,3% загального обсягу;

-  на придбання комп’ютерної техніки для центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 19 272грн. 4,2% загального обсягу;

-  на капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ з боксу ім. В.Р.Манзулі – 197 702,40грн. або 43,3% загального обсягу;

-  на придбання комп’ютерної техніки для апарату управління – 104 725,99грн. або 22,9% загального обсягу.

За рахунок коштів цільового фонду були проведені видатки на оплату дезінфекції та дератизації території для КП «ЦД «Промінь» у сумі 14 728,69грн.

У червні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 4,2млн.грн.

Виконання бюджету міста Енергодар за період з 26 по 30 червня 2017 року

опубліковано 4 лип. 2017 р., 01:30 isp web   [ оновлено 4 лип. 2017 р., 01:30 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 26 по 30 червня 2017 року


В   період  з  26  по 30 червня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  8 484 372,87грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 5 352 833,43грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА  ФІНАНСУВАННЯ  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ

МІСТА  ЕНЕРГОДАРА  З 26 ПО 30 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 2 798 522,36грн. або 52,3% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5 000грн. або 0,1% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 32 439,55грн. або 0,6% загального обсягу;

-          на відрядження -  534грн.;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 198,40грн.;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 50 680,60грн. або 1,0% загального обсягу;

-          на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 463 458,52грн. або 46,0% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 2 800 720,76грн. або 52,3% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.

 

В період з 26  по 30 червня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3 123,6тис.грн.


Виконання бюджету міста Енергодар за період з 19 по 23 червня 2017 року

опубліковано 30 черв. 2017 р., 05:04 isp web   [ оновлено 30 черв. 2017 р., 05:04 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 19 по 23 червня 2017 року


В   період  з  19  по 23 червня 2017 року надходження  до  бюджету  міста   склали  7 977 949,68грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 8 840 407,33грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА  ФІНАНСУВАННЯ  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ

МІСТА  ЕНЕРГОДАРА  З 19 ПО 23 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ

 


За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 8 840 407,33грн., а саме:

-          на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 8 358 110,50грн. або 94,5% загального обсягу;

-          на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 24 920грн. або 0,3% загального обсягу;

-          на оплату послуг  (крім комунальних) – 27 582,22грн. або 0,3% загального обсягу;

-          на відрядження -  78 326,63грн. або 0,9% загального обсягу;

-          на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 135 757,40грн. або 1,5% загального обсягу;

-          на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 200 710,58грн. або 2,3% загального обсягу;

-          на інші поточні видатки – 15 000грн. або 0,2% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 8 493 867,90грн. або 96,1% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 784 566,67грн.

В період з 19  по 23 червня 2017 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету профінансовано видатки:

-       на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 498 967,76грн.;

-   на виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  –  13 899,18грн.;

 

В період з 19  по 23 червня 2017  року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 1 026,3тис.грн.

1-10 of 176